האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול‏1

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם: נדרש ידע בסיסי במתמטיקה (‏אלגברה‎)‏ ברמה תיכונית של 3 יחידות לימוד לפחות.2

פיתוח הקורס: פרופ' עוזי סגל (‏כותב ראשי‎)‏, יחזקאל נוימן; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ציפי ברגר

הקורס נועד לסטודנטים לכלכלה ולניהול. מטרתו להקנות את הרקע המתמטי הדרוש בתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ללימודי התואר הראשון.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציות קוויות וריבועיות, חזקות ולוגריתמים, המספר e, הרכבת פונקציות, פונקציות הפכיות.

יחידות 4-3

נגזרות – מושג הנגזרת, נגזרות של פונקציות מורכבות, פונקציות מונוטוניות, פונקציות קמורות וקעורות, נקודות קיצון, נקודות פיתול, גמישות.

יחידות 6-5

פונקציות של שני משתנים – פונקציות של שני משתנים, עקומות שוות ערך, נגזרות חלקיות, משפט הפונקציות הסתומות, נקודות קיצון של פונקציה של שני משתנים, כופלי לגרנז', פונקציות הומוגניות.

יחידה 7

אינטגרציה – פונקציה קדומה, האינטגרל הלא מסוים, שיטות אינטגרציה, האינטגרל המסוים ושימושיו (‏חישובי שטחים‎)‏, משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לסטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (‏3 י"ל‎)‏, וכן לסטודנטים שלמדו מתמטיקה תיכונית בהיקף מורחב (‏4 או 5 י"ל‎)‏, אך לא עסקו בה זמן רב, או שהישגיהם היו נמוכים, מומלץ ללמוד את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏.