האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10143 חקר השפה: יסודות ויישומים

10143 חקר השפה: יסודות ויישומים‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לשון עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר נורית מלניק, ד"ר אירנה בוטוויניק

אחראית אקדמית: ד"ר איה מלצר אשר

מטרתו העיקרית של הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתחום הבלשנות, העוסק בחקר השפה, ולהציג את דרכי היישום של הידע אודות מבנה השפה במגוון תחומים הנושקים לתחום הבלשנות. הקורס מורכב משני חלקים: יסודות ויישומים. החלק הראשון, יסודות, מציג היבטים מרכזיים של מבנה השפה (‏מערכת הצלילים, מבנה המילה, מבנה המשפט, משמעות מילים ומשפטים‎)‏, ובכך מעורר את המודעות למבנה המורכב של השפה האנושית, מבנה שרובנו כלל לא מודעים לו בשל השימוש היומיומי והאוטומטי שאנו עושים בשפה. הצגת ההיבטים השונים נעשית תוך התמקדות בתופעות הלשוניות השונות, בייחוד אלה הקיימות בשפה העברית, ובשאלות שעובדות אלה מעוררות בקרב חוקרי השפה. חלק זה של הקורס משמש בסיס לדיון המתקיים בחלקו השני של הקורס אודות אופני יישום הידע שנצבר במחקר הבלשני במגוון תחומים כגון פסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה התפתחותית, מדעי המחשב וסוציולוגיה.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחום השפה בכלל והלשון העברית בפרט.

נושאי הלימוד

חלק א: יסודות

חלק ב: יישומים


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס מבוא לבלשנות.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.