האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10145 חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי

10145 חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

פיתוח הקורס: פרופ' ורדה ליברמן, פרופ' עמוס טברסקי; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

האדם בחברה המודרנית הוא למעשה צרכן של מידע. כמעט מדי יום הוא נחשף לכתבות ולהמלצות הנוגעות לשאלות כגון: האם דיאטה דלת כולסטרול מעלה את תוחלת החיים? האם קיימת "יד חמה" בכדורסל? האם אפשר לנבא הצלחה בתפקיד על פי כתב יד? האם תגמול חיובי יעיל יותר מתגמול שלילי?

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים של חשיבה ביקורתית כדי לסייע לו להיות צרכן אינטליגנטי של מידע. הלימוד מתבסס על ניתוח של בעיות מחיי היומיום.

הקורס מציג מושגים סטטיסטיים ושיקולים מתודולוגיים רלוונטיים (‏כגון: קבוצת ביקורת, טעויות דגימה, תסוגה לממוצע, כיול‎)‏ לצד מנגנונים פסיכולוגיים (‏כגון: יציגות, זמינות ועיגון‎)‏, שבהם בני אדם נוטים להשתמש כדי להעריך מידע באופן אינטואיטיבי. הקורס מתמקד בסוגיות שבהן התרשמויות אינטואיטיביות וקיצורי דרך בחשיבה על בעיות יומיומיות מובילים אותנו לעתים להטיות שיטתיות ולהערכות שאינן עולות בקנה אחד עם הקריטריונים הנגזרים ממודלים פורמליים.

חומר הלימוד מבוסס על הספר חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי מאת ו' ליברמן וע' טברסקי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1996‎)‏.

נושאי הלימוד

  • קשר סטטיסטי וקשר סיבתי

  • סוגיות של חיים ומוות

  • טעויות דגימה

  • שכיחות, הסתברות ודרגת אמונה

  • זמינות ועיגון

  • שיפוט על-פי יציגות

  • תפיסת מקריות ותלות סדרתית

  • תסוגה לממוצע ושיפוט לא רגרסיבי

  • התמדת אמונות

  • ביטחון, ידע וכיול