האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10159 יישומי מחשב למדעי החברה

10159 יישומי מחשב למדעי החברה1

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

לא נדרש ידע קודם.

קורס ברמת פתיחה שאינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך, דוד לופו, רבקה גדות

הקורס נועד להקנות ידע בנושא המחשב האישי ויישומיו ובנוסף לאפשר התנסות במרכיבים השונים של התקשוב כדי להכשיר את הסטודנטים להשתתף בקורסים מתוקשבים בהמשך לימודיהם. בקורס יוצגו כלי עזר ממוחשבים שישרתו את הסטודנטים הן במהלך לימוד הקורסים ובעת כתיבת עבודות סמינריוניות, והן בעבודתם בעתיד.

מבנה הקורס

הקורס הוא קורס מתוקשב הכולל קבוצות דיון, הורדת מטלות מאתר הקורס, שליחת מטלות בדואר אלקטרוני ו/או במערכת שליחת המטלות הממוחשבת. המטלות בקורס כוללות יישום של התוכנות הנלמדות, ופרויקט מסכם שישלב יישום של כל החומר הנלמד בקורס.

לצורך לימוד הקורס דרוש מחשב אישי עם תמיכה בעברית; תוכנת חלונות בעברית (‏גרסת Windows98 ומעלה‎)‏; התוכנות הנלמדות בקורס; כונן CD-ROM; כרטיס קול; מודם וחיבור לאינטרנט.

נושאי הלימוד

  • מבוא להכרת המחשב

  • מערכת ההפעלה חלונות WINDOWS

  • מעבד התמלילים WORD

  • האינטרנט ויישומיו

  • הגיליון האלקטרוני EXCEL

  • תוכנת המצגות POWER POINT


1 אפשר לגשת לבחינת פטור במקום ללמוד את הקורס. הבחינה כרוכה בתשלום. פרטים באתר הקורס ובפרק בחינות בידיעון האקדמי, סעיף 19.2.1.

בקורס זה נלמד נושא הגיליון האלקטרוני בהיקף שאינו נלמד בקורס יישומי מחשב למדעי הרוח (‏10160‎)‏. לכן, מי שילמד את הקורס יישומי מחשב למדעי הרוח לא יהיה פטור מלימוד קורס זה. בקורס זה יש חפיפת תוכן עם הקורס יישומי מחשב למדעים (‏20126‎)‏. מי שילמד קורס זה עד סמסטר א2012 (‏כולל‎), ‏יהיה פטור מלימוד הקורס יישומי מחשב למדעים. לפרטים ראו טבלת קורסים חופפים.