האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10161 מבוא לחשיבה חברתית

10161 מבוא לחשיבה חברתית‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל אנוך, יואב רודניקי; מיכל צימרמן (‏עריכה‎)‏

הקורס מהווה מפגש ראשוני עם מושגי יסוד בתחומי הדעת השונים במדעי החברה.

חומר הלימוד