האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10167 פיתוח שמיעה

10167 פיתוח שמיעה‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מוסיקה ממבט ראשון, מבוא למוסיקה.

פיתוח הקורס: הדס גולדשמידט-חלפון, ד"ר רון וידברג

אחראי אקדמי: ד"ר בנימין פרל

יועצים: ד"ר רבקה אלקושי, ד"ר נחום אמיר, ד"ר מנחם ויזנברג

הקורס הוא סדנה לפיתוח השמיעה המוסיקלית ולהטמעת המרכיבים המוסיקליים המונחים בבסיסהּ של המוסיקה המערבית – מלודיה, קצב והרמוניה.

הקורס מכין את הלומדים באופן מתודי, צעד אחר צעד, לקראת קורסי הליבה במוסיקה, שבהם חומר הקריאה מלוּוה בדוגמאות תווים ובהקלטות, הדורשות יכולת לקשר בין הייצוג הגרפי לבין התופעה הצלילית.

נושאי הלימוד

  • זיהוי מרווחים מלודיים

  • זיהוי מרווחים הרמוניים

  • רישום משמיעה של קווים מלודיים ושל מקצבים (‏הכְתבה‎)‏

  • שירת קו מלודי מתווים (‏סולפג'‎)‏

  • זיהוי אקורדים משולשים (‏מז'ור, מינור, מוקטן‎)‏ והיפוכיהם

חומר הלימוד

  • הספר:

L. Edlund, Modus Vetus (‏Beekman Books Inc., 1994‎)‏

  • מדריך למידה הכולל אסופת תרגילים

  • אתרי אינטרנט שונים לתרגול

הקורס נלמד במתכונת שנתית (‏שני סמסטרים‎)‏ בהנחיה מוגברת. המפגשים יוקדשו בעיקר לתרגול מעשי. סטודנטים שיזדקקו למקלדת לסיוע בלמידה יוכלו לקבל אורגנית בהשאלה.