האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10168 תולדות הספרות העברית החדשה

10168 תולדות הספרות העברית החדשה‏

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר צפי זבה-אלרן, ד"ר מתן חרמוני, ד"ר עדיה מנדלסון מעוז, מי-טל נדלר, ענת שרון (‏עריכה לשונית, פדגוגית וגרפית‎)‏

יועצים: פרופ' שי גינצבורג, פרופ' נורית גרץ, ד"ר הדי שייט, ד"ר מימי חסקין, פרופ' חיה שחם

אחראית אקדמית: פרופ' עדיה מנדלסון מעוז

הקורס מבקש לשרטט תמונה או מפה רחבת ידיים של הספרות העברית החדשה מראשיתה ועד ערב הקמת המדינה, רגע לפני שהספרות העברית הפכה ברובה לספרות ישראלית. הקורס סוקר תחנות משמעותיות בכתיבה המודרנית בעברית, החל בניסיונות הראשונים והנחשוניים במחצית השנייה של המאה ה-18 ועד לכתיבתם של אלתרמן, שלונסקי ולאה גולדברג בשירה ודוד פוגל בפרוזה – יוצרים שעדיין מהווים נדבך מרכזי בספרות העברית הנכתבת כיום.

נושאי הלימוד