האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה

10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי הרוח - כללי

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ליאת הרט, ד"ר מיכל בן שאול, ד"ר נורית מלניק, ד"ר מירב אור אמרגי, ד"ר ענבר שחם, ד"ר הודא אבו מוך, טל שרון-חפץ, ד"ר אפי נוני וייס

הקורס משמש כבסיס מתודולוגי לסטודנטים בתחומי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה ומאפשר היכרות עם השפה האקדמית, עם סוגים שונים של טקסטים אקדמיים ועם אופני הלימוד והדרישות הנהוגים בתחומי מדעי הרוח והחברה. הקורס משכלל את היכולות להפיק ידע מטקסטים אקדמיים על סוגיהם השונים ומקנה מיומנויות יצירה וניסוח של טקסט עצמאי על-פי כללי הכתיבה האקדמית. בד בבד, הקורס מפגיש את הסטודנטים עם הסביבה האקדמית הטכנולוגית והופך אותם למשתתפים פעילים בתהליך הפקת הידע האקדמי, המסוגלים לתכנן, להעריך ולבקר את התהליך. בכך נותן הקורס מענה לצרכי הסטודנטים במאה ה-21 עתירת המידע.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.