האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10201 עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים

10201 עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מדרש ואגדה, מבוא לתורה שבעל-פה.

פיתוח הקורס: פרופ' מ"ב לרנר, ד"ר אסתר דבורז'צקי, יוסף אגור, גדעון גרייף, בטחה הר-שפי, אלי יוניאן; עמיחי ישראלי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' שמואל ספראי, פרופ' צ"מ רבינוביץ, פרופ' ישעיהו גפני

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם דמויותיהם של חכמי ישראל שעיצבו את פני האומה מסוף תקופת בית שני עד להתבססות המרכז הרוחני ביבנה. עיקר הלימוד ייעשה תוך עיון ביקורתי במקורות חז"ל, ליבון החומר, ניתוחו, השוואתו והסקת מסקנות על בסיס המקבילות והשינויים שבין המקורות. בדרך זו יתוודעו הסטודנטים אל המקורות עצמם (‏אין צורך בידיעת השפה הארמית‎)‏ ויכירו את מהותם, שורשם ומשמעותם של ההבדלים שביניהם.

אף כי מרבית יחידות הלימוד מהוות מונוגרפיות של האישים הבולטים בתקופה הנדונה, ישמשו אלה גם זרקור להארת תהליכים וקווי התפתחות ועיצוב של חיי כלל האומה, ויציגו את מערכת הנסיבות וגורמי היסוד שהשפיעו על מהלך המאורעות.

כדי להגיש סקירה כוללת ומקיפה, הוקדשה יחידת המבוא לנושאים שונים הקשורים בעולמם של חכמינו, כגון: ערכי היסוד בתורת חז"ל; הכשרתו של חכם; מעמד ותואר; סדרי לימוד והווי בית המדרש; דמותו של החכם; תלמוד ומעשה, ואחרים.

חומר הלימוד

יחידה 1

עולמם של חכמים (‏מבוא‎)‏

יחידה 2

חוני המעגל

יחידה 3

שמעון בן שטח

יחידה 4

הלל הזקן

יחידה 5

רבן יוחנן בן זכאי

יחידה 6

רבן יוחנן בן זכאי – קריאה מודרכת

יחידה 7

רבן גמליאל

יחידה 8

ר' אליעזר בן הורקנוס

יחידה 9

ר' יהושע בן חנניה

יחידה 10

ר' עקיבא – חייו ומותו

יחידה 11

ר' עקיבא – משנתו

יחידה 12

עולמם של חכמים (‏סיכום‎)‏

ספר נלווה

ש' ספראי, רבי עקיבא בן-יוסף, חייו ומשנתו (‏מוסד ביאליק, תשל"א‎)‏. הספר ניתן לרכישה באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.