האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10201 עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים

10201 עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה