האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

ידע קודם מומלץ: הקורסים מדרש ואגדה, פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו, ואחד מבין הקורסים עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים, מבוא לתורה שבעל-פה.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק טברסקי (‏כתיבה‎)‏, בעז מדמון; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יעקב לוינגר, פרופ' יוסף סרמוניטה, פרופ' אליעזר שבייד

מרכזיותו של הרמב"ם בתולדות היהדות ובהיסטוריה היהודית היא מן המוסכמות. היקף יצירתו, החדשנות, המקוריות והנועזות שבכתביו היו מן הגורמים לכך שהגותו הטביעה חותם על אופיָה של היהדות כולה, במידה רבה עד ימינו אלה. הקורס מאפשר לסטודנטים להיחשף אל מפעל הרמב"ם וייחודו. הרמב"ם מיוצג בו על כל מגוון חיבוריו והשפעתם במרוצת הדורות. המוטיב העיקרי הוא מרכזיותה והשפעתה של יצירתו הן בתחום ההלכה והן בתחום ההגות הפילוסופית, ומיזוגם של שני תחומים אלה לאחדות אחת.

נושאי הלימוד

  • מבוא: חייו ויצירותיו של הרמב"ם; תכונות כלליות של האיש ומפעלו.

  • פירוש המשנה וספר המצוות: ניתוח אופיו של פירוש המשנה והרקע הספרותי לספר המצוות; תורת העיקרים.

  • משנה תורה – מניעים ומגמות: ניתוח כל המקורות שבהם מדבר הרמב"ם על אודות ספרו משנה תורה. הסקת מסקנות באשר למניעיו ולמגמותיו של המחבר.

  • משנה תורה: תיאור וניתוח חמש התכונות העיקריות של משנה תורה.

  • טעמי המצוות: דיון מקיף בבעיית טעמי מצוות; הקמת מודל לבחינת השיטות בסוגיה זו, ניתוח דעת הרמב"ם תוך כדי השוואה בין משנה תורה למורה נבוכים.

  • מורה נבוכים: תולדות הפילוסופיה היהודית; שכל והתגלות – מקומה של הפילוסופיה ביהדות; אופיו ומגמתו של מורה נבוכים.

  • תורת המשיחיות: מקומה של האגדה ודרכי פרשנותה בכתבי הרמב"ם; ימות המשיח, אופיים, תכליתם ומקומם בהיסטוריה; ימות המשיח ותחיית המתים.

  • תורת המוסר: בעיית המניע המוסרי – אוטונומיה והטרונומיה; עקרון "שביל הזהב" כקריטריון למעשה המוסרי; החכם והחסיד, שני מודלים של אישיות מוסרית; תורת המוסר ב"שמונה פרקים" ויחסה לתורת המוסר בהלכות דעות; יחס הרמב"ם לפרישות ולנזירות; הזיקה בין השלמות המוסרית והשלמות השכלית.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.