האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

ידע קודם מומלץ: הקורסים מדרש ואגדה, פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו, ואחד מבין הקורסים עולמם של חכמים: לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים, מבוא לתורה שבעל-פה.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק טברסקי (‏כתיבה‎)‏, בעז מדמון; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יעקב לוינגר, פרופ' יוסף סרמוניטה, פרופ' אליעזר שבייד

מרכזיותו של הרמב"ם בתולדות היהדות ובהיסטוריה היהודית היא מן המוסכמות. היקף יצירתו, החדשנות, המקוריות והנועזות שבכתביו היו מן הגורמים לכך שהגותו הטביעה חותם על אופיָה של היהדות כולה, במידה רבה עד ימינו אלה. הקורס מאפשר לסטודנטים להיחשף אל מפעל הרמב"ם וייחודו. הרמב"ם מיוצג בו על כל מגוון חיבוריו והשפעתם במרוצת הדורות. המוטיב העיקרי הוא מרכזיותה והשפעתה של יצירתו הן בתחום ההלכה והן בתחום ההגות הפילוסופית, ומיזוגם של שני תחומים אלה לאחדות אחת.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.