האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10204 יהודים בעידן של תמורות

10204 יהודים בעידן של תמורות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יונית עפרון, פרופ' בת-ציון קלורמן עראקי, ד"ר רם בן שלום, ד"ר ישי לנדא‏

הקורס בוחן את השינויים שבישרה "העת החדשה" במעמדם הדתי, הפוליטי והחברתי של היהודים בארצות הנצרות ובארצות האסלאם וביחסיהם עם החברות הנוצרית והמוסלמית.  ראשיתו בתיאור מאפייני הקיום היהודי בימי-הביניים, המשכו בדיון ממוקד באזורים המרכזיים בהם חל מפנה בהיסטוריה היהודית במאה ה-18 (‏גרמניה וצרפת‎)‏, וסיומו בבחינת התמורות באזורים אחרים במאה ה-19 (‏מזרח אירופה והמרחב האסלאמי‎)‏. 

הקורס אינו מתרכז בסקירת תולדות היהודים בעת החדשה, אלא במעקב אחר תופעות השינוי בעת זו.

נושאי הלימוד

חטיבה א: ימי הביניים בארצות הנצרות והאסלאם

  • יהודים בארצות האסלאם ובארצות הנצרות (‏יחידות 4-1‎)‏

חטיבה ב: במבואם של זמנים חדשים

  • המדינה האבסולוטית והיהודים (‏יחידה 5‎)‏

  • ישן וחדש בתדמיתו של היהודי (‏יחידה 6‎)‏

חטיבה ג: הזמנים החדשים

  • השכלה בגרמניה במאה ה-18 (‏יחידה 7‎)‏

  • המהפכה הצרפתית והיהודים (‏יחידה 8‎)‏

  • השכלה ואורתודוכסיה במאה ה-19 (‏יחידה 9‎)‏

  • תמורות בארצות האסלאם (‏יחידה 10‎)‏

חומר הלימוד

  • ספרו של מרק ר' כהן, בְּצֵל הסהר והצלב, היהודים בימי הביניים (‏חיפה ולוד 2001‎)‏. הספר יינתן בהשאלה לסטודנטים בקורס.

  • ספר קורס

  • מקראת מאמרים ומקורות


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.