האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10204 יהודים בעידן של תמורות

10204 יהודים בעידן של תמורות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יונית עפרון, פרופ' ישי לנדא,‏ פרופ' בת-ציון קלורמן עראקי, ד"ר רם בן שלום

הקורס בוחן את השינויים שבישרה "העת החדשה" במעמדם הדתי, הפוליטי והחברתי של היהודים בארצות הנצרות ובארצות האסלאם וביחסיהם עם החברות הנוצרית והמוסלמית.  ראשיתו בתיאור מאפייני הקיום היהודי בימי-הביניים, המשכו בדיון ממוקד באזורים המרכזיים בהם חל מפנה בהיסטוריה היהודית במאה ה-18 (‏גרמניה וצרפת‎)‏, וסיומו בבחינת התמורות באזורים אחרים במאה ה-19 (‏מזרח אירופה והמרחב האסלאמי‎)‏. 

הקורס אינו מתרכז בסקירת תולדות היהודים בעת החדשה, אלא במעקב אחר תופעות השינוי בעת זו.

נושאי הלימוד

חטיבה א: ימי הביניים בארצות הנצרות והאסלאם

חטיבה ב: במבואם של זמנים חדשים

חטיבה ג: הזמנים החדשים

חומר הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.