האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10204 יהודים בעידן של תמורות

10204 יהודים בעידן של תמורות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יונית עפרון, פרופ' ישי לנדא,‏ פרופ' בת-ציון קלורמן עראקי, ד"ר רם בן שלום

הקורס בוחן את השינויים שבישרה "העת החדשה" במעמדם הדתי, הפוליטי והחברתי של היהודים בארצות הנצרות ובארצות האסלאם וביחסיהם עם החברות הנוצרית והמוסלמית.  ראשיתו בתיאור מאפייני הקיום היהודי בימי-הביניים, המשכו בדיון ממוקד באזורים המרכזיים בהם חל מפנה בהיסטוריה היהודית במאה ה-18 (‏גרמניה וצרפת‎)‏, וסיומו בבחינת התמורות באזורים אחרים במאה ה-19 (‏מזרח אירופה והמרחב האסלאמי‎)‏. 

הקורס אינו מתרכז בסקירת תולדות היהודים בעת החדשה, אלא במעקב אחר תופעות השינוי בעת זו.

נושאי הלימוד

חטיבה א: ימי הביניים בארצות הנצרות והאסלאם

  • יהודים בארצות האסלאם ובארצות הנצרות (‏יחידות 4-1‎)‏

חטיבה ב: במבואם של זמנים חדשים

  • המדינה האבסולוטית והיהודים (‏יחידה 5‎)‏

  • ישן וחדש בתדמיתו של היהודי (‏יחידה 6‎)‏

חטיבה ג: הזמנים החדשים

  • השכלה בגרמניה במאה ה-18 (‏יחידה 7‎)‏

  • המהפכה הצרפתית והיהודים (‏יחידה 8‎)‏

  • השכלה ואורתודוכסיה במאה ה-19 (‏יחידה 9‎)‏

  • תמורות בארצות האסלאם (‏יחידה 10‎)‏

חומר הלימוד

  • ספרו של מרק ר' כהן, בְּצֵל הסהר והצלב, היהודים בימי הביניים (‏חיפה ולוד 2001‎)‏. הספר יינתן בהשאלה לסטודנטים בקורס.

  • ספר קורס

  • מקראת מאמרים ומקורות


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.