האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים

10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס (‏מהדורה חדשה‎)‏: פרופ' אהרון קליימן, ד"ר אריה גרוניק, אורית פרידלנד (‏תרגום‎)‏, אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, נאוה שנקמן בן-עמי (‏עיצוב‎)‏.

אחראי אקדמי: פרופ' אהרון קליימן

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תחום היחסים הבין-לאומיים כענף במדע המדינה העוסק בחקר תופעות פוליטיות בזירה הבין-לאומית. הקורס מקנה מושגים בסיסיים וכן תפיסות והשערות המקובלות בתחום מדעי צעיר יחסית זה.

הקורס מיועד לאלה שמקצועם מצריך ניתוח של תופעות בין-לאומיות, ולכל אלה שסקרנות אינטלקטואלית גרידא מקרבת אותם לנושא.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרם המתורגם לעברית של צ'רלס קגלי ושאנון בלאנטון, הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2016‎)‏. הספר עוסק במגוון נושאים, ומדגיש במיוחד שינויים שחלו במערכת הבין-לאומית בתקופה האחרונה, ובהם שינויים בכלכלה, באקולוגיה, בטכנולוגיה ובתקשורת. בנוסף לספר, נלמדת בקורס מקראת מאמרים, הכוללת 11 מאמרים, המשלימים את תוכן ספר הקורס.