האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10206 אפריקה בין תלות לעצמאות

10206 אפריקה בין תלות לעצמאות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אירית בק, ד"ר אלה קרן, לאה לשם, אסנת שגב, רחל בקר; חדוה ארליך, אילנה דן, נילי וייס, טובה צורף, רוני אמיר (‏עריכה‎)‏, נירה ארבל (‏עיצוב‎)‏

כותבים ויועצים: פרופ' מישל אביטבול, פרופ' חגי ארליך, פרופ' יקותיאל גרשוני, פרופ' נעמי חזן, פרופ' נחמיה לבציון, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' עמנואל סיון, פרופ' גליה צבר, פרופ' סטיב קפלן, פרופ' סעדיה תובל, פרופ' מרדכי תמרקין, ד"ר נורית השמשוני-יפה, ד"ר דניאל זיסנווין, ד"ר אלה קרן

שחרור מדינות אסיה ואפריקה משלטון קולוניאלי אירופי לאחר מלחמת העולם השנייה שינה את מפת העולם. הבנת המערכת הבין-לאומית בימינו – הפוליטית, הכלכלית והחברתית – מחייבת להרחיב את האופקים אל מעבר לארצות אירופה ואמריקה. מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם אפריקה ולהעניק כלים בסיסיים להבנת המציאות הפוליטית, החברתית והכלכלית בה. הקורס דן בנתיבי ההתפתחות הייחודיים של אפריקה, ולמרות תחושת הריחוק – מצביע על הרלוונטיות שלה בימינו. נושאים כמו שורשיה וביטוייה של הגזענות המודרנית ומאבקי שחרור לאומיים, מספקים ממד השוואתי מעניין להבנתם בחיינו כיום. התגייסותם של אמנים במופעי ראווה למען אפריקה מלמדת רבות על הסדר העולמי הנוכחי ועל מיקומה בתוכו.

נושאי הלימוד

בקורס משולבים סרטים, שמוקרנים במפגשי ההנחיה.


1 בעבר נקרא הקורס צמיחת המדינות החדשות באפריקה.