האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10208 ירושלים לדורותיה

10208 ירושלים לדורותיה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אמנון כהן, פרופ' ישראל שצמן (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' אביבה חלמיש, ד"ר רבקה ניר, צבי ברס; ישראל רונן, בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏, יונה לשד (‏עיצוב‎)‏

כותבים (‏לפי סדר היחידות‎)‏: ד"ר רבקה ניר; ישראל רונן; פרופ' זאב רובין; ד"ר יורם ארדר ופרופ' אביבה חלמיש; ד"ר יעל קציר; צבי ברס; ד"ר יוסף דרורי; פרופ' מינה רוזן; פרופ' ישראל ברטל; פרופ' אביבה חלמיש

יועץ: פרופ' יהושע פראוור

הקורס עוסק בתולדות ירושלים מראשיתה ועד הקמת מדינת ישראל, תוך הצגת היבטים פיזיים, כלכליים, חברתיים, מדיניים, דתיים ותרבותיים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.