האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10212 יהודה ורומא

10212 יהודה ורומא‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס מדינת החשמונאים.2

פיתוח הקורס: ישראל רונן (‏מרכז הפיתוח‎)‏; פרופ' ארתור סג"ל, פרופ' אוריאל רפפורט, ד"ר איה אלישב-ברסקי, ד"ר מנחם מור, ד"ר רבקה ניר, ד"ר לאה רוט-גרסון (‏כתיבה‎)‏; ישראל רונן, לילי פרי (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אוריאל רפפורט

יועצים: פרופ' אריה כשר, פרופ' משה פישר, ד"ר רומן וילק, ד"ר רפאל ינקלביץ, ד"ר רבקה ניר

הקורס נועד להקנות ידע והבנה של אירועים ותהליכים מרכזיים בתולדות עם ישראל בארץ ובתפוצות במסגרת האימפריה הרומית.

הקורס מקיף תקופה של קרוב ל-300 שנה (‏63 לפסה"נ-220 לסה"נ‎)‏, החל מהמאבקים הפנימיים בבית חשמונאי וכיבוש ארץ-ישראל בידי הרומאים, ועד לפריחה מחודשת של היישוב היהודי בארץ-ישראל בימיו של ר' יהודה הנשיא. תולדות ישראל תחת שלטון רומא רצופות מאבקים ומרידות המביאים לחורבן ירושלים ובית המקדש (‏70 לסה"נ‎)‏ ומסתיימים עם דיכוי מרד בר-כוכבא (‏135 לסה"נ‎)‏. בתהליך ההתאוששות מתוצאותיו הקשות של מרד זה מתגבשת מחדש ההנהגה היהודית בארץ-ישראל, ושיאו של תהליך זה הוא בימיו של ר' יהודה הנשיא.

במהלך הקורס נעשה שימוש במגוון המקורות ההיסטוריים העומדים לרשותנו, וכן נסתייע במחקריהם של חוקרים בני-זמננו.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 שם הקורס בעבר היה מגלות לקוממיות.