האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10215 החיזיון השקספירי

10215 החיזיון השקספירי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אליס שלוי, ד"ר אליזבת פרוינד (‏כתיבה‎)‏; רינה סקוטלסקי, לאה הספל (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רות נבו, פרופ' מאיר רוסטון

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם עולמו של שקספיר ועם ארבעה ממחזותיו, ומאפשר להבין את הקשר בין הרקע ההיסטורי, התרבותי והרוחני של התקופה לבין היצירות, ואת מורכבותו של הטקסט השקספירי.

מטרות הקורס

  • הבנת המחזות הנלמדים

  • הכרת התאטרון האליזבתני ומוסכמותיו

  • הכרת מושגי יסוד של השקפת העולם האליזבתנית הנחוצים להבנת המחזות

  • פיתוח כושר קריאה והבנה של טקסט דרמטי

  • הקניית הכלים הדרושים לניתוח סוגים שונים של מחזות ופיתוח קריטריונים להבדלה בין ז'אנרים דרמטיים

  • העמקת המודעות לבעיות התאטרון

יחידות הלימוד 2-1 הן יחידות מבוא העוסקות במושגי יסוד של השקפת העולם והבימה האליזבתנית, וכן בטקסט השקספירי. יחידות הלימוד 11-3 מוקדשות לניתוח ארבעה מחזות, ומדריכות את הסטודנטים בקריאתם תוך ניתוח היבטים שונים כגון: עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים, מוטיבים, ונושאים נוספים בכל אחד מן המחזות הנלמדים. יחידות הלימוד והמחזות נלמדים בעברית.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

הרקע התרבותי והרוחני של התקופה; סקירה של מכלול יצירתו הדרמטית של שקספיר והבימה האליזבתנית

יחידות 4-3

חלום ליל קיץ

יחידות 6-5

הנרי הרביעי – חלק א

יחידות 9-7

המלך ליר

יחידות 11-10

הסערה

הסטודנטים מתבקשים לרכוש את המחזות, לבד מהמחזה הנרי הרביעי – חלק א. אפשר לרכוש את המחזות באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.

אמצעי עזר: סרטי DVD: הנרי הרביעי – א, המלך ליר. הסרטים נשלחים לסטודנטים בהשאלה למשך הסמסטר של לימוד הקורס.