האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10215 החיזיון השקספירי

10215 החיזיון השקספירי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תיאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אליס שלוי, ד"ר אליזבת פרוינד (‏כתיבה‎)‏; רינה סקוטלסקי, לאה הספל (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רות נבו, פרופ' מאיר רוסטון

עדכון הקורס: הרצאות השלמה מוקלטות: ד"ר נועם רייזמן, ד"ר רעות ברזילי. מדריך למידה נלווה להרצאת המבוא: ד"ר רעות ברזילי.

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם עולמו של שקספיר ועם ארבעה ממחזותיו. הוא מאפשר להבין את הקשר בין הרקע ההיסטורי, התרבותי והרוחני של התקופה לבין היצירות, את מורכבותו של הטקסט השקספירי ואת השינויים שחלו בעיבודים ובחשיבה על יצירתו לאור התפתחויות תיאורטיות עכשוויות.

מטרות הקורס

יחידות הלימוד 2-1 הן מבוא העוסק במושגי יסוד של השקפת העולם והבימה האליזבתית, ובטקסט השקספירי. יחידות הלימוד 11-3 מוקדשות לניתוח ארבעה מחזות, תוך שימת דגש בהיבטים שונים כגון: עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים, מוטיבים ועוד. כן משולבות בקורס הרצאות השלמה מוקלטות, הדנות בשקספיר ובמחזות הנלמדים בקורס לאור עיבודים ומבטים תיאורטיים עכשוויים , ובהם פסיכואנליזה, פמיניזם, פוסט –קולוניאליזם, ניו-היסטוריזם ותיאוריה קווירית.

יחידות הלימוד והמחזות נלמדים בעברית.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

מבוא

יחידות 4-3

חלום ליל קיץ

יחידות 6-5

הנרי הרביעי – חלק א

יחידות 9-7

המלך ליר

יחידות 11-10

הסערה

הרצאות השלמה מוקלטות: שקספיר לאור עיבודים ומבטים תאורטיים עכשוויים.

הסטודנטים מתבקשים לרכוש את המחזות, לבד מהמחזה הנרי הרביעי – חלק א. אפשר לרכוש את המחזות באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.