האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10217 עידן המהפכות, 1830-1760

10217 עידן המהפכות, 1830-1760

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

 ידע קודם: רצוי ידע בסיסי בתולדות אירופה בזמן החדש.

פיתוח הקורס: ד"ר גיורא קולקה; חדוה ארליך (‏תרגום‎)‏, נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' יהושע אריאלי

הקורס מציג ומנתח את הסוגיות המרכזיות של תולדות העולם האירופי-אטלנטי בשליש האחרון של המאה ה-18 ובשליש הראשון של המאה ה-19. ההסבר והניתוח מתמקדים סביב האירועים הגורליים אשר עיצבו, במידה רבה, את פניו של העולם המערבי בזמן החדש: הקמתה של מדינה חוקתית עצמאית בצפון-אמריקה, המהפכה הצרפתית וספיחיה באירופה, המלחמות הנפוליוניות ואחריתן, התמורות הכלכליות והחברתיות הקשורות במהפכה התעשייתית, וההתרחשויות הפוליטיות, הרעיוניות והחברתיות אשר הכינו את הקרקע למהפכת 1830 ולעליית התנועות הלאומיות.

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את בסיס המידע ואת כלי הניתוח להבנת הבעייתיות המצויה במוקדו של עידן המהפכות המודרני.

חומר הלימוד

יחידה 1

המשטר הישן והמערכת האירופית

יחידה 2

המהפכה האטלנטית: התזה של פלמר וגודשו

יחידה 3

המהפכה האמריקנית

יחידות 5-4

המהפכה הצרפתית, 1799-1789

יחידה 6

תסיסה וריאקציה בבריטניה

יחידות 8-7

נפוליון

יחידה 9

הרסטורציה

יחידות 11-10

המהפכה התעשייתית

יחידה 12

סיכום: מהפכה, ריאקציה ולאומיות

ספרים נלווים

יחידות הלימוד הן עמוד השדרה של הקורס. עם זאת, מידע חיוני, שהוא חלק אינטרגלי ממכלול הידע הדרוש בקורס, מצוי בארבעה ספרים נוספים. בטקסט של יחידות הלימוד יש התייחסות תכופה לפרקים שונים בספרים אלה, ואי-אפשר ללמוד את הקורס בלעדיהם:

  • פ' פורד, אירופה: 1830-1780 (‏האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ד‎)‏;
  • ז' גודשו, צרפת והמהפכה האטלנטית במאה השמונה עשרה 1799-1770 (‏האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"א‎)‏;
  • ת"ס אשטון, המהפכה התעשייתית
    1830-1760
    (‏האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ב‎)‏;
  • א"ג הובסבום, תקופת המהפכה: אירופה 1848-1789 (‏הדר, תשכ"ו‎)‏.

כל הספרים כלולים בחבילת הקורס. ספרו של הובסבום ניתן לתלמידי הקורס בהשאלה. שלושת הספרים האחרים הם קניינם של הסטודנטים.