האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19

10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

ידע קודם מומלץ: הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני.1

פיתוח הקורס: פרופ' הלל דלסקי, פרופ' נילי דינגוט, ד"ר יהושע אדלר, ד"ר יעל הרוסי, ד"ר חנה הרציג, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר צביה צפריר, נורית חרמון (‏רבינוביץ‎)‏, אורנה קראוס (‏כתיבת המהדורה המעודכנת‎)‏, רותי יוליוס (‏עדכונים למהדורה השנייה‎)‏; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' שמעון זנדבנק, פרופ' שלומית רמון-קינן

הקורס2 בודק את מוסכמות הכתיבה האופייניות לרומן במאה ה-19 דרך ניתוח חמש יצירות מופת מהספרות האנגלית, הצרפתית והרוסית. הדיון ביצירות נסוב על הקשר בין מוסכמות הכתיבה לבין התֵמות והרעיונות העולים מן הרומנים, כמו גם על השינויים שחלו במוסכמות במהלך המאה ה-19 עד ערעורן ברומן המודרני. חמש המוסכמות הנידונות הן: השימוש בעלילה, השימוש במְסַפּר כול-יודע, ההצגה המפורטת של הרקע החברתי, נורמות של אפיון דמויות, הנטייה לסיום סגור.

מבנה הקורס וחומר הלימוד

במבוא שביחידה הראשונה מוצגות המוסכמות המאפיינות את הרומן של המאה ה-19 כפי שהן באות לידי ביטוי ברומנים שנבחרו. לכל רומן מוקדשות שתי יחידות לימוד. בכל יחידה מוצעת פרשנות של הרומן תוך דיון תאורטי במוסכמות הכתיבה הנידונות.

יחידה 1

מבוא

יחידות 3-2

אבא גוריו / א' דה באלזאק

יחידות 5-4

אנה קארנינה / ל' טולסטוי

יחידות 7-6

החטא ועונשו / פ"מ דוסטוייבסקי

יחידות 9-8

דיוקנה של גברת / ה' ג'יימס

יחידות 11-10

מאדאם בובארי / ג' פלובר

ספרים נלווים

הסטודנטים מתבקשים לרכוש את הספרים בתרגומים אלה: א' דה באלזאק, אבא גוריו (‏תרגום: י' סנד‎)‏; ל' טולסטוי, אנה קארנינה (‏תרגום: נ' מירסקי‎)‏; פ"מ דוסטוייבסקי, החטא ועונשו (‏תרגום: פ' קריקסונוב‎)‏; ה' ג'יימס, דיוקנה של גברת (‏תרגום: א' כספי‎)‏; ג' פלובר, מאדאם בובארי (‏תרגום: א' עקרבי‎)‏. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 קורס זה מומלץ ביותר משום שהוא נותן רקע בניתוח יצירות ספרות. נראה לנו כי סטודנטים שלא למדו את הקורס המומלץ ייתקלו בקשיים בהבנת החומר.

2 מהדורה חדשה ומעודכנת על-פי התרגומים החדשים לספרים הנדונים בקורס.