האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10222 תולדות התקופה ההלניסטית

10222 תולדות התקופה ההלניסטית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס יוון הקלאסית.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין שימרון, פרופ' ישראל שצמן, ד"ר רחל צלניק, ד"ר דרורה בהר"ל, אברהם מזרחי; בת-שבע שפירא, עדה כהן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דוד אשרי, פרופ' דוד גולן, פרופ' יוחנן גליקר, פרופ' דורון מנדלס, פרופ' משה עמית, פרופ' גדעון פרסטר, פרופ' א"ד קולמן, פרופ' זאב רובין, פרופ' זאב רובינזון, פרופ' ישראל רול, פרופ' אוריאל רפפורט

הקורס דן בתמורות שחלו בעולם היווני בשלהי התקופה הקלאסית ובהיבטים שונים של התרבות והפוליטיקה ההלניסטיות בעקבות כיבושי אלכסנדר. מאחר שהקורס עוסק בתקופה חשובה בתולדות עם ישראל, הרי שהוא מהווה גם רקע והשלמה לקורסים בתחום זה, כמו גם לקורסים העוסקים בפילוסופיה, בספרות ובאמנות.

מטרת הקורס להכיר ולהבין את התהליכים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, שעיצבו את מה שאנו מכנים העולם ההלניסטי ותרבותו, ולהבין את הסיבות לשקיעתו של עולם זה.

חומר הלימוד

יחידה 1

יוון במאה הרביעית לפנה"ס / אפרים דוד

יחידה 2

אפלטון ואריסטו / מנחם לוז

יחידה 3

אלכסנדר וכיבוש המזרח / בנימין שימרון, רחל צלניק

יחידה 4

יורשי אלכסנדר / בנימין שימרון, רחל צלניק

יחידה 5

הממלכות ההלניסטיות: היסטוריה פוליטית / בנימין שימרון, רחל צלניק

יחידה 6

המלוכה ההלניסטית / בנימין שימרון, אברהם מזרחי

יחידות 8-7

חברה וכלכלה בעולם ההלניסטי / פרופ' ישראל שצמן

יחידה 9

ההגות בתקופה ההלניסטית / אביבה קציר

יחידה 10

תולדות הספרות ההלניסטית – זרמים ומגמות / אביבה קציר

יחידה 12

כיבוש יוון והמזרח בידי רומא / רחל צלניק

חומר הלימוד כולל אף מקראות המכילות קטעי מקורות עתיקים ומחקרים מודרניים שעוסקים בסוגיות שונות של נושאי הקורס.