האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10223 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20

10223 דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

 לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' תמר הרמן; פרופ' סטוארט כהן, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר עודד ערן, ד"ר רחל צלניק, ד"ר יאיר זלטנרייך (‏כתיבה‎)‏; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דן אבני-סגרה, פרופ' שלמה אהרונסון, פרופ' ליאון בוים, פרופ' שלמה בן-עמי, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' אילן גריסלהמר, פרופ' ברוך זיסר, פרופ' ישעיהו ליבמן, פרופ' יונתן מנדילוב, פרופ' מיכאל פרידן, ד"ר גיורא קולקה, פרופ' אהרון קליימן, פרופ' יצחק שיחור

חומר הלימוד

דמוקטריות

•  

הדמוקרטיה האתונאית העתיקה / ר' צלניק (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏

•  

בריטניה: דמוקטיה יציבה בעולם משתנה / ס' כהן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1983‎)‏

•  

דמוקרטיה בין יציבות למשברים: משטרים רבוליקניים בצרפת במאה ה-20 / י' זלטנרייך (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏

דיקטטורות

•  

ברית המועצות בתקופת סטלין: משטר טוטליטרי-קומוניסטי / ע' ערן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2003‎)‏.

•  

גרמניה הנאצית: "עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד" / א' גלבלום (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏.

•  

ספרד בין דיקטטורה לדמוקרטיה 1977-1936 / ש' בן-עמי (‏עם עובד, 1990‎)‏.


1     החל מסמסטר ב2007 הקורס אינו מוצע עוד. לעובדה זאת יש השלכות לגבי תכניות הלימודים שבהן הוא נדרש כקורס חובה. לפרטים ראו בתכניות הלימודים הרלוונטיות.

    להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.