האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10229 סוגיות במשפט העברי

10229 סוגיות במשפט העברי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לתורה שבעל-פה.

פיתוח הקורס: פרופ' חנינה בן מנחם (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר יכין אפשטיין, שמואל ווזנר, שי ווזנר; פרופ' חנינה בן מנחם, ד"ר איתמר ורהפטיג, ד"ר שמשון אטינגר, ד"ר דניאל סינקלר, אורי שטרוזמן (‏כתיבה‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חיים כהן, פרופ' ברכיהו ליפשיץ, פרופ' אהרן קירשנבאום, ד"ר ישראל יהודה

הקורס נועד לקרב את הסטודנטים לדרך החשיבה ולעולם המושגים האופייניים למשפט העברי, ולהעניק מבט כללי על ייחודה של מערכת המשפט העברי ועל השקפותיה בתחומי החברה והיחיד לעומת המשפט במדינת ישראל. הנושאים השונים נדונים בעזרת טקסטים משפטיים מהעת העתיקה, מקורות חז"ל, פסקי דין של בתי משפט בארץ ובעולם ומאמרים עדכניים.

מבנה הקורס

חמש היחידות הראשונות בקורס עוסקות ב'נושאי רוחב' המטרידים כל משפטן: דרך כתיבתו של החוק בספר החוקים, יכולתו של בית המשפט לפרוץ את הוראת החוק או ליישמה בדרך המנוגדת לו, המתח בין החוק והצדק, משמעות המחלוקת במשפט ורישומה בתקופות הבאות, ויכולתו של היחיד לעשות דין לעצמו ללא המערכת המשפטית. ארבע היחידות האחרות דנות בסוגיות ספציפיות בעלות היבט פילוסופי מתחום המשפט המהותי.

חומר הלימוד

יחידה א

הפורמליסטיקה המשפטית של ההלכה

יחידה ב

סמכויות השפיטה של בית הדין: הוראת שעה

יחידה ג

דין ויושר

יחידה ד

מחלוקת

יחידה ה

עשיית דין עצמית

יחידה ו

תקנת השוק – זכותו של הקונה רכוש גנוב ללא ידיעתו

יחידה ז

עשיית עושר ולא במשפט – הנאה מרכושו של אחר מבלי לפגוע בו, אך גם בלי לשלם לו

יחידה ח

הפלה – היחס להפלת ולד

יחידה ט

רצח מתוך רחמים – המתת חסד לחולים סופניים והטיפול בהם