האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10231 פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו

10231 פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

פיתוח הקורס: פרופ' נחמה ליבוביץ, פרופ' משה ארנד, פרופ' אברהם גרוסמן (‏יחידה י‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מאיר וייס, ד"ר אברהם זלקין

הקורס עורך היכרות עם אחד מספרי היסוד של פרשנות המקרא היהודית, פירושו של ר' שלמה יצחקי (‏רש"י, המאה ה-11‎)‏ לתורה, ומנסה להבין חלק מהנחותיה הבסיסיות של הפרשנות הזאת; כמו כן, הקורס עומד על עיקרי שיטתו של רש"י בפרשנות התורה, על דרכו לשאוב ממקורות קדומים ולעבדם, ועל טיב הבעיות שהתמודד עמן וטיב הפתרונות שהציע.

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים לקרוא בפירושי רש"י ולהבינם (‏פרט לקטעי הלכה מסובכים‎)‏. במיוחד אמור הקורס להקנות:

הערה: על הסטודנטים להצטייד בחמישה חומשי תורה עם פירוש רש"י.

חומר הלימוד

יחידה א

המלה

יחידה ב

לשון יתרה

יחידה ג

בעיות דקדוק ותחביר

יחידה ד

לשון חסרה

יחידה ה

מוקדם ומאוחר בסדר המלים

יחידה ו

סתירות ואי-התאמות

יחידה ז

מדרשי אגדה

יחידה ח

מדרשי הלכה

יחידה ט

מדרשים ועיבודם

יחידה י

הרקע ההיסטורי