האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10234 בימי שואה ופקודה

10234 בימי שואה ופקודה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

ידע קודם מומלץ: הקורס יהודים בעידן של תמורות.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודה באואר (‏אחראי אקדמי‎)‏, פרופ' דן מכמן (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יחיעם ויץ, ד"ר גדעון גרייף, פרופ' ג'ודי באומל; נילי וייס, עמיחי ישראלי, אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, גילה ברון (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' צבי בכרך, פרופ' שארל בלוך, פרופ' ישראל גוטמן, פרופ' יוסף ולק, ד"ר אהרן וייס, ד"ר שמואל קרקובסקי

הקורס מציג את שואת יהודי אירופה על סיבותיה ההיסטוריות, תוך עמידה על תהליכים והיבטים מרכזיים של התקופה: המדיניות האנטי יהודית של הרייך השלישי, אופן החיים היהודיים ובעיותיהם המיוחדות תחת השלטון הנאצי, העמידה היהודית, תוצאות והשלכות של השואה.

הקורס מציג את השואה מנקודת המבט של ההיסטוריה היהודית, ובנקודות מכריעות מדרבן את הסטודנטים לחשיבה ערכית על יסוד הדברים שנלמדו. הקורס מביא מגוון רחב של תיעוד וספרות המצויים בעברית, או שתורגמו במיוחד לצורך קורס זה. עבור חלקים מן הקורס נערך מחקר מיוחד ובלעדי. במפגשי הלימוד מוקרנים גם סרטים שונים, וביניהם סרטונים שהוכנו במיוחד עבור הקורס.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד כולל גם מקראת מאמרים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.