האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות

10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

ידע קודם מומלץ: הקורסים הסיפור העברי בראשית המאה ה-20, תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, פרופ' דוד פישלוב, ד"ר חנה הרציג; אילנה דן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מנחם ברינקר, פרופ' דן לאור, פרופ' דן מירון, ד"ר יעל מונק

מהדורה חדשה: פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, פרופ' נורית גרץ; חיה וטנשטיין-מאיר (‏עריכה‎)‏

יועצות למהדורה החדשה: פרופ' ניצה בן-דב, ד"ר חנה הרציג, ד"ר יעל מונק

הקורס מציג את ראשית כתיבתם של עמוס עוז וא"ב יהושע. נבדוק את חילופי הדורות שהתחוללו בשנות החמישים, השישים והשבעים בסיפורת הישראלית; נדון באופן השתנותן של דרכי כתיבה מבחינה תמטית, במבנה העלילה, בעיצוב הגיבורים ובתיאור העולם; נתאר את התחלפותה של נורמה שלטת אחת בספרות בנורמה אחרת.

לפניכם מהדורה חדשה ומעודכנת, המשלבת בין הנרטיב של הקורס המקורי לבין פרספקטיבות היסטוריות ותאורטיות חדשות. במהדורה זו נתמקד בעבודותיהם של עמוס עוז וא"ב יהושע ונקרא אותן בכמה אופנים. אל הדיונים יתוספו קריאות מאוחרות, שיבחנו את היצירות באור אחר. הדיונים בקריאות מאוחרות אלה יציגו היבטים חתרניים-ביקורתיים ביצירות, יחשפו את הביקורת כלפי המרכז האידאולוגי-פוליטי ויתארו את שורשיו של המשבר הערכי בחברה הישראלית, משבר שאותותיו מורגשים עד היום.

חומר הלימוד

כרך ראשון

יחידה 1

מבוא

יחידה 2

הוא הלך בשדות / משה שמיר

כרך שני

יחידה 3

ארצות התן / עמוס עוז (‏שני סיפורים מתוך הקובץ‎)‏

יחידה 4

מיכאל שלי / עמוס עוז

יחידות 6-5

עד מוות / עמוס עוז (‏הנובלות "אהבה מאוחרת" ו"עד מוות"‎)‏

כרך שלישי

יחידה 7

"מסע הערב של יתיר" / א"ב יהושע2

יחידה 8

"מול היערות" / א"ב יהושע

יחידה 9

"שתיקה הולכת ונמשכת של משורר" ו"בתחילת קיץ 1970" / א"ב יהושע

יחידה 10

המאהב / א"ב יהושע


1 הקורס הוא גרסה חדשה של הקורס סיפורת ישראלית בשנות השישים: עמוס עוז, א"ב יהושע ועמליה כהנא כרמון. מי שלמד את הקורס במתכונתו הקודמת לא יהיה זכאי לקבל נ"ז נוספות בעבור קורס זה.

2 כל סיפורי א"ב יהושע מקובצים באסופה כל הסיפורים בהוצאת הקיבוץ המאוחד.