האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל שקולניקוב ופרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏, ד"ר גדעון כ"ץ; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

הקורס עוקב אחר התפתחותה של הפילוסופיה היוונית מהתחלותיה הראשונות עד אריסטו. מטרתו להביא את הסטודנטים לידי היכרות עם עיקרי הטקסטים והרעיונות של הפילוסופיה היוונית ולהקנות הבנה ראשונית באשר לחשיבותם לניסוח הבעיות, להכנת הכלים ולהצגת הפתרונות בפילוסופיה המערבית מאז ועד ימינו. בקורס ייקראו וינותחו פראגמנטים של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים, דיאלוגים של אפלטון (‏בשלמותם או בחלקם‎)‏ וכן פרקים מתוך כתבי אריסטו. להשלמת התמונה, הקורס מציע גם קובץ מאמרים פרשניים בני-זמננו.

נושאי הלימוד

ספרים נלווים

ש' שקולניקוב, תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים (‏יחדיו, תשמ"א‎)‏; אפלטון, כתבי אפלטון, כרכים א-ג (‏שוקן, 1994‎)‏; אריסטו, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס (‏שוקן, 1985‎)‏.