האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10249 שנאת ישראל ואנטישמיות

10249 שנאת ישראל ואנטישמיות

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד בנקיר, פרופ' יוסי גולדשטיין, פרופ' ג'ורג' מוסה, ד"ר פיליפ בן-נתן, ד"ר לאה רוט-גרסון, ד"ר יצחק קונפורטי, אביחי אורן, יעקב הס, לאה לשם; טובה צורף (עריכה)

יועץ: פרופ' שמואל אטינגר

הקורס בוחן שאלות כגון: האם האנטישמיות המודרנית מהווה המשך לשנאת היהודים המסורתית, או שזו תופעה חדשה בעלת מאפיינים ייחודיים; מהי הזיקה שבין האנטישמיות לתורת הגזע, לעליית הלאומיות והקפיטליזם, למאבק למען האמנסיפציה ויתר הרעיונות המודרניים. בחינה זו נעשית על-פי גישות מחקריות שונות, תוך דיון בסוגיות אלו בתקופות ובמקומות שונים: בימי הביניים תחת השלטון הנוצרי והמוסלמי, ובעת החדשה – מתקופת ההשכלה והמהפכה הצרפתית ועד עליית הנאצים לשלטון.

חומר הלימוד1

יחידה 1

סוגיות בחקר האנטישמיות

יחידה 2

שנאת ישראל בעת העתיקה

יחידה 3

שנאת ישראל מהולדת הנצרות עד מסעי הצלב

יחידה 4

שנאת ישראל בימי הביניים המאוחרים

יחידה 5

האסלאם והיהודים

יחידה 6

שנאת ישראל בין הרפורמציה לאמנסיפציה

יחידה 7

שנאת ישראל בפולין וברוסיה

יחידה 8

אמנסיפציה ואנטישמיות

יחידה 9

האנטישמיות המודרנית בגרמניה, 1900-1850

יחידות 12-11

האנטישמיות ותורת הגזע

הלימוד מתבסס על ספרו של ג'ורג' מוסה, לקראת הפתרון הסופי (האוניברסיטה הפתוחה, 1989), הדן בתורת הגזע ובאנטישמיות הנאצית.


1 יחידה 10 אינה נלמדת.