האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה

10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / בלשנות

ידע קודם מומלץ: דקדוק עברי ואנגלי (‏ברמת בחינות הבגרות בישראל‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' רפאל ניר, פרופ' זהר לבנת; ד"ר זהר כוכבי (‏עריכה‎)‏

יועצות: פרופ' מאיה פרוכטמן, פרופ' תמר סוברן, ד"ר חנה שגיא

הסמנטיקה והפרגמטיקה הם שני ענפים משלימים היוצרים יחדיו את תורת המשמעות. הסמנטיקה מטפלת במשמעויות המקודדות בסימנים הלשוניים – משמעויות הנגזרות באופן ישיר מן המילים, והפרגמטיקה מטפלת בכל היבטי המשמעות שאינם מקודדים בסימנים הלשוניים – משמעויות הנגזרות בתהליכים של פרשנות והיסק.

הקורס מציג את ההיבטים השונים של משמעות הסימנים הלשוניים (‏המילים והמבעים‎)‏ ואת הזרמים העיקריים בהתפתחות ההיסטורית של הסמנטיקה ושל הפרגמטיקה.

חומר הלימוד

יחידה 1

מהי משמעות?

יחידה 2

משמעות והֶקשר

יחידה 3

סמנטיקה מבנית, שדות ורכיבים

יחידה 4

יחסי משמעות

יחידה 5

סמנטיקה דיאכרונית: שינויי משמעות

יחידה 6

סמנטיקה לוגית

יחידה 7

סמנטיקה קוגניטיבית

יחידה 8

פרגמטיקה חברתית

יחידה 9

פרגמטיקה קוגניטיבית

יחידה 10

משמעות בשיח


1 גרסה משוכתבת של הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת.