האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך

10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למוסיקה ב או ידע תאורטי מקביל, באישור מרכז ההוראה.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית כהן (‏כתיבת יחידות 1, 2, 3, 6‎)‏, ד"ר עדו אברבאיה (‏כתיבת יחידות 4, 7, 8‎)‏, ד"ר דניאל סנדלר, ד"ר רון וידברג (‏כתיבת יחידה 5‎)‏; ענת שרון, ד"ר בת-שבע שפירא, ד"ר ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אריה ורדי, פרופ' יהודית כהן, פרופ' יצחק סדאי, פרופ' אמנון שילוח

המוסיקה של באך נחשבת כסיכום וכפסגה של מוסיקת הבארוק, ואחד משיאיה של המוסיקה בכלל. הקורס המוקדש ליצירותיו מתמקד בתחומי ההלחנה השונים שבאך עסק בהם, במטרות שניצבו לנגד עיניו ובדרכים שנקט להשגתן, תוך עיון ביצירות מייצגות מכל תחום.

במהלך הקורס יתבהרו לעומקן סוגיות כגון: מהו סגנון הבארוק ומהם מאפייניו הסגנוניים הייחודיים של באך, מהם ההקשרים ההיסטוריים והחברתיים שבהם נוצרה המוסיקה, מה היו הז'אנרים העיקריים בתקופה, מהן הטכניקות שעליהן התבסס באך ובאילו חידושים נקט ביצירותיו, אילו משמעויות חוץ-מוסיקליות (‏דתיות/רוחניות‎)‏ מבוטאות במוסיקה שלו ועוד.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

יחידה 1

באך ושפת הבארוק (‏מבוא‎)‏

יחידה 2

באך כפדגוג

יחידה 3

הכורל ועיבודו

יחידה 4

מן הסולו אל הקונצ'רטו

יחידה 5

המיסה בסי מינור

יחידה 6

אמנות ואומנות במוסיקה של באך – וריאציות גולדברג

יחידה 7

המוסיקה של באך הצעיר

יחידה 8

מבוא למתאוס פסיון

יחידה 9

פניה המשתנות של הביוגרפיה של באך (‏מקראת מאמרים‎)‏

הקורס מלווה בנספח תווים ובהקלטות.