האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10256 הוראה יחידנית

10256 הוראה יחידנית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

@@@ לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' דוד חן, ד"ר אריאלה בריקנר, ד"ר אווה גוטרמן, ד"ר תקווה זוהר, ד"ר ניבה ולנשטין, חווה אפלבאום, אסתר בן-זקן, דבורה גסר; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, נאוה בן-עמי (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' דוד חן (‏יועץ בכיר‎)‏, פרופ' דניאל בר-טל, פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' אריה ווהל, פרופ' שמעון זקס, פרופ' גבי סלומון, ד"ר משה זילברשטיין, פרופ' דרורה כפיר, ד"ר יונה פלס, אסתר חכם, בטי פוליטי

הקורס נועד לגבש תפיסה חינוכית כוללת הדוגלת באינדיבידואליזציה של תהליכי הוראה-למידה, להציג את היבטיה הפילוסופיים והפסיכולוגיים, ולעמוד על דרכים שונות לפיתוח תכניות לימודים להפעלה, למינהל חינוכי, לאבחון ולהערכה. דגש מיוחד מושם על ניתוח הפילוסופיה החינוכית וההפעלה המעשית של פרויקט ההוראה היחידנית במסגרת המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

חומר הלימוד

יחידה 1

השונות באוכלוסייה

יחידה 2

הוראה יחידנית – מרכיביה ומקורותיה ההיסטוריים והחינוכיים

יחידה 3

שיתוף פעולה והלומד האוטונומי בהוראה היחידנית

יחידה 4

טכנולוגיה בחינוך – לקראת אינדיבידואליזציה של ההוראה-למידה

יחידה 5

עקרונות קוריקולאריים כבסיס לתכנון לימודים בהוראה היחידנית

יחידה 6

אבחון והערכה בהוראה היחידנית

יחידה 7

מינהל בית ספר, מינהל כיתה

יחידה 8

עיצוב סביבת הלימוד

חומר הלימוד כולל מדריך למידה.

ספרים נלווים

הוראה מותאמת – מקראה (‏האוניברסיטה הפתוחה‎)‏; מינהל בית ספר ומינהל כיתה (‏מט"ח, 1982‎)‏.