האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית

10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך. מומלצים הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: דקל שלו (‏ראש צוות הפיתוח והעורך המדעי של המהדורה העברית‎)‏, עדנה רון וענבל שגיב-נקדימון (‏תרגום‎)‏, רקפת שכנר-לביא (‏עריכה‎)‏, פרופ' ערן חיות (‏אחראי אקדמי‎)‏‏.

יועצים: פרופ' דני אלגום, פרופ' נורית גרונאו, פרופ' טל מקובסקי.

מטרת הקורס להציג בפני הלומדים את מדע פסיכולוגיה קוגניטיבית. פסיכולוגיה קוגניטיבית היא התחום המתמקד במחקר ובדיון התיאורטי בנוגע לתהליכי החשיבה האנושיים, כזיכרון, תפיסה, קשב, שפה, דמיון, פתרון בעיות, שיפוט, החלטות והסקה. בקורס ידונו ההתפתחויות התיאורטיות והמחקריות בתחום ויוצגו התובנות שהצטברו במהלך השנים במדע צעיר זה.

חומר הלימוד

הספר פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2018‎)‏ שהוא תרגום של הספר:

E.B. Goldstein, Cognitive Psychology, 4th ed. (‏Cengage Learning, 2015‎)‏

וכן יחידת לימוד שפותחה באוניברסיטה בתחום התפיסה והפסיכופיזיקה.