האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית

10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך. מומלצים הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' דן זכאי, פרופ' יונתן גושן-גוטשטיין, ד"ר נורית גרונאו, פרופ' ערן חיות, פרופ' לילך שלו-מבורך, דקל שלו; חדוה ארליך, אהובה קרן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דני אלגום, פרופ' אבישי הניק, פרופ' משה נוה-בנימין, פרופ' יהושע צאל, פרופ' יוסי צלגוב, פרופ' גתית קוה, ד"ר מורי גולדשמיד

מטרת הקורס להציג את שיטות החקירה של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ולהדגים אותן באמצעות הדיון בסוגיות מרכזיות בתחום התפיסה והזיכרון.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא

יחידות 3-2

זיכרון

כרך ב

יחידות 5-4

תפיסה

יחידה 6

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית