האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה

10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל אטקס, פרופ' דוד אסף, ד"ר רוני באר-מרקס, פרופ' גרשון בקון, פרופ' ישראל ברטל, פרופ' מרדכי זלקין, פרופ' חוה טורניאנסקי, פרופ' משה רוסמן; נילי וייס, בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏, גילה ברון (‏עיצוב‎)‏

יהודי מזרח-אירופה היוו את הקהילה הגדולה ביותר בתולדות עם ישראל עד השואה. ההתעצמות הדמוגרפית והיציבות הפוליטית והכלכלית שאפיינו קהילה זו שימשו תשתית להתפתחויות מרשימות הן בתחום הארגון הקהילתי והן בתחום הרוחני. במאה ה-16 נוסדו "ועד הארצות" בפולין ו"ועד מדינת ליטא". באותה תקופה צמח בפולין גם מרכז גדול של לימוד תורה ויצירה רוחנית. במחצית המאה ה-18 צמחה בפולין תנועת החסידות. נוסף על החידושים שהביאה עמה בתחומי ההגות הדתית והפולחן, העמידה החסידות דפוסים חדשים של הנהגה וארגון. בעקבות חלוקת פולין בשלהי המאה ה-18 בין המעצמות שסבבו אותה עברה החברה היהודית טלטלה ששינתה מן היסוד את הקיום הקהילתי והשפיעה על אורח החיים המסורתי, הדפוסים המסורתיים של הזיקה בין השלטון לבין היהודים השתנו והאוטונומיה הנרחבת שעליה הושתתה ההוויה המסורתית של יהודי פולין התערערה.

הקורס עוקב אחר היבטים שונים בחיי החברה והרוח של יהודי מזרח-אירופה, למן המאה ה-13 ועד ראשית המאה ה-19. בין הנושאים: השתלבותם של היהודים בכלכלה; דפוסי התארגנות והנהגה; חינוך ילדים; לימוד תורה; עולמה של החסידות והמאבק בין חסידים ומתנגדים. כל אלו נבחנים לאור המציאות הפוליטית, הכלכלית והמשפטית, שעם מסגרותיה המתחלפות התמודדו היהודים במהלך השנים.

נושאי הלימוד

חטיבה א: התחלות ודפוסי קיום

חטיבה ב: לשון וספר

חטיבה ג: שינוי ערכים

חומר הלימוד כולל גם מקראת מאמרים.


1 בעבר נקרא הקורס פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.