האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18

10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-17 וה-18‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏; רות רמות (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלחנן יקירה, פרופ' רות לורנד, פרופ' יצחק מלמד, ד"ר חגית בנבג'י, ד"ר יקיר לוין, ד"ר אוהד נחתומי, ד"ר ירון סנדרוביץ

הקורס עוסק בהיסטוריה של הפילוסופיה ועוקב אחר התפתחותם של שני זרמי מחשבה חשובים ביותר שהתגבשו במהלך המאות ה-17 וה-18 באירופה המערבית על רקע המהפכה המדעית. הקורס דן במטפיסיקה ובתורת ההכרה של שישה פילוסופים: דיקרט, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי ויום (‏Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume‎)‏. בעוד אשר שלושת הראשונים, בני יבשת אירופה, הדגישו את תפקיד השכל בהכרה ונקראו על כן "רציונליסטים", הדגישו שלושת האחרונים, בני האיים הבריטיים, את תפקידם של החושים ונקראו על כן "אמפיריציסטים". הפלוגתא בין שתי ההשקפות האלה והשפעתן זו על זו מעצבות במידה רבה את התפתחותה של הפילוסופיה מאז ועד היום, והאקטואליות של הבעיות הנדונות בקורס לא פגה.

שיטת הלימוד

הקורס מתמקד בעיון בכתביהם של ששת הפילוסופים (‏בתרגום עברי‎)‏. יחידות הלימוד מלוות את הדיון במקורות ומפרשות אותם, ובמידת הצורך מוסיפות דברי רקע והסבר.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

רנה דיקרט

יחידות 4-3

ברוך שפינוזה

יחידות 6-5

ג'ון לוק

יחידה 7

ג'ורג' ברקלי

יחידות 9-8

דייוויד יום

יחידות 11-10

גוטפריד וילהלם לייבניץ

יחידה 12

מבט לאחור בעיני קאנט

ספרים נלווים

דיקרט, הגיונות (‏תרגום: דורי מנור‎)‏; שפינוזה, אתיקה (‏תרגום: ירמיהו יובל‎)‏; לוק, מסה על שכל האדם (‏תרגום: יוסף אור‎)‏; ברקלי, מסה על עקרונות דעת האדם (‏תרגום: גיא אלגת‎)‏; יום, מסכת טבע האדם (‏תרגום: יוסף אור‎)‏; לייבניץ, השיטה החדשה וכתבים אחרים (‏תרגום: יוסף אור‎)‏. מלבד ספרו של שפינוזה, כל הספרים הנלווים דרושים ללימוד הקורס.