האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10269 אישיות: תאוריה ומחקר

10269 אישיות: תאוריה ומחקר‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך. ידע קודם מומלץ: קורס כלשהו בפסיכולוגיה. לסטודנטים המתמקדים בפסיכולוגיה מומלץ הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (‏כתיבה וריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' סוניה רוקס, פרופ' גולן שחר, ד"ר אירית ביטמן, ד"ר אבנר כספי, אירית בן-עטר כהן, צבי להב, חן פוך, טל פלג-שגיא (‏כתיבה‎)‏; נילי וייס, ענת גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' שאול אורג, פרופ' עמנואל ברמן, פרופ' אורי הדר, פרופ' תלמה לבל, פרופ' עמיה ליבליך, פרופ' מריו מקולינסר, פרופ' מיכאל רוזנבאום, פרופ' לילך שגיב, פרופ' דב שמוטקין, פרופ' רות שרבני, ד"ר אבנר כספי, ד"ר ליעד עוזיאל, צבי להב

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בתחום הפסיכולוגיה של האישיות: לעמוד על הגדרותיה של האישיות, להבין את התאוריות המרכזיות של האישיות ואת ההבדלים ביניהן, ולהכיר את שיטות המחקר והמדידה בתחום זה.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא: מונחים והגדרות

יחידה 2

תאוריות דינמיות

כרך ב

יחידה 3

תאוריות ביהביוריסטיות וקוגניטיביות

יחידה 4

תאוריות אקסיסטנציאליסטיות והומניסטיות

כרך ג

יחידה 5

הבדלים בין-אישיים – גישת התכונות

יחידה 6

הבדלים בין-אישיים – תאוריות כלליות ותאוריות ספציפיות