האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10270 סטייה חברתית

10270 סטייה חברתית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר דפנה הירש, ארנה זיידנפלד, פנחס שטרן

אחראית אקדמית: ד"ר דפנה הירש

יועצים: פרופ' מנחם אמיר, פרופ' נחמן בן-יהודה, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' מוטי רגב

מטרות הקורס

הלימוד בקורס מבוסס על הספר על הסטייה (‏תרגום: יורם שדה; האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏ שהוא תרגום הספר:

E. Goode, Deviant Behavior, 6th ed. (‏Prentice Hall, 2000‎)‏

וכן על מקראת מאמרים המתמקדים במקרי מבחן מן החברה הישראלית.

מבנה הקורס

חלק א עומד בעיקר על ההבחנה בין תאוריות פוזיטיביסטיות לתאוריות קונסטרוקציוניסטיות של הסטייה.

חלק ב מתמקד בצורות סטייה נפוצות: התנהגות עבריינית (‏‏בעיקר: רצח, אונס, פשיעת צווארון לבן, עבריינות נוער, ועבריינות סייבר‎)‏‎‏; שימוש בסמים בלתי חוקיים ובסמים חוקיים (‏‏וטבק‎)‏; אימהוּת לא קונבנציונלית וסטייה; סטיות בתחום המין; תכונות גופניות כסטייה (‏‏נכויות, אינטרסקסואליות, השמנת-יתר ואנורקסיה‎)‏‏; וסטייה קוגניטיבית (‏‏הצטרפות לכתות דתיות, פארא-פסיכולוגיה‎)‏.

מקראת המאמרים מפתחת כמה מן הסוגיות התאורטיות המרכזיות בתחום הסטייה החברתית, ביניהן פאניקה מוסרית, מדיקליזציה של הסטייה וגישות פוסט-סטרוקטורליסטיות לחקר הסטייה.