האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה

10275 בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור, ד"ר איריס שגריר, ד"ר גלית נגה-בנאי, ד"ר אמנון רז-קרקוצקין, פרופ' יוסף ציגלר, ד"ר רם בן-שלום; טובה צורף (‏עריכה‎)‏, נירה ארבל (‏עיצוב‎)‏

כותבים: פרופ' אורה לימור, ד"ר אמנון רז-קרקוצקין, פרופ' יוסף ציגלר, פרופ' ישראל יובל, פרופ' יוסף קפלן, ד"ר עמוס הופמן, פרופ' אביטל וולמן, פרופ' זאב הרווי

יועצים: פרופ' אהרון אופנהיימר, פרופ' משה אידל, פרופ' חנינה בן מנחם, פרופ' אברהם גרוסמן, פרופ' מיכאל הד, פרופ' הנרי ורסמן, פרופ' גלית חזן-רוקם, פרופ' ישראל יובל, פרופ' עלי יסיף, פרופ' אמנון לידר, פרופ' עליזה מיוחס ג'יניאו, פרופ' יום טוב עסיס, פרופ' יוסף קפלן, פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' דניאל שוורץ, ד"ר דוד סתרן, ד"ר חוה פרנקל-גולדשמיט

הקורס עוסק במפגש בין הרוב הנוצרי ובין המיעוט היהודי באירופה, מהולדת הנצרות ועד ראשית העת החדשה, כפי שהוא מתבטא בתחומים השונים של חיי החברה והתרבות. הוא סוקר את השלכותיו של המפגש על דמותן של שתי הקבוצות גם יחד, ואת מקומו בהתפתחות תרבות המערב מזה ובמהלך ההיסטוריה היהודית מזה.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

יעקב ועשיו

כרך ב

יחידה 2

רוב ומיעוט

יחידה 3

דמיון ושוני (‏לשונות, מגורים, לבוש‎)‏

יחידה 4

יהודים בבית המשפט הנוצרי: דיון בשבועת היהודים

כרך ג

יחידה 5

הוויכוח בין יהודים לנוצרים

כרך ד

יחידה 6

האמת העברית (‏המפגש בין יהודים לנוצרים בתחום לימוד המקרא והשפה העברית‎)‏

יחידה 7

אמונה ותבונה (‏המפגש בתחום הרעיונות והפילוסופיה‎)‏

יחידה 8

דימויי עבר (‏המפגש בתחום הספרות‎)‏

כרך ה

יחידה 9

עלילת הדם

יחידה 10

האנוסים

יחידה 11

יהודים ונוצרים בעת הרפורמציה


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.