האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10278 מבוא למקרא

10278 מבוא למקרא‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב ויסמן (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יצחק אבישור, פרופ' נילי שצ'ופק, ד"ר סינתיה אדנבורג, ד"ר אלי ברוך, ד"ר שמאי גלנדר, ד"ר שלומית ירון, ד"ר רות פידלר, תמר למפרום; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏, זאב פרל (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' בנימין אופנהיימר, פרופ' משה גרסיאל, פרופ' אבי הורביץ, פרופ' משה ויינפלד, פרופ' יאיר זקוביץ, פרופ' עמנואל טוב, פרופ' שמריהו טלמון, פרופ' ברוך לוין, פרופ' בוסתנאי עודד, פרופ' בנימין קדר

מטרות הקורס

הכשרת הסטודנט ללימוד מדעי של המקרא; הדרכתו בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ובבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו; הקניית גישה לביקורת הספרותית ולביקורת הנוסח של המקרא; טיפוח הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

ממסורת לביקורת

יחידה 2

מיצירה שבעל-פה לספרות שבכתב

כרך ב

יחידה 3

השירה המקראית

יחידה 4

הפרוזה המקראית לסוגיה: הסיפורת המקראית

יחידה 5

הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק; הנאום; תעודות ורשימות

כרך ג

יחידה 6

ספרות התורה

כרך ד

יחידה 7

ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה

יחידה 8

הקבלה בספר הזוהר

כרך ה

יחידה 9

ספרות הנבואה

יחידה 10

הספרות המזמורית

כרך ו

יחידה 11

ספרות החכמה

יחידה 12

התקדשות המקרא וחיתומו