האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10290 הפואטיקה של הסיפורת

10290 הפואטיקה של הסיפורת‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

ידע קודם מומלץ: לפחות אחד מבין הקורסים עמוס עוז וא"ב יהושע – התחלות, גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני, מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19. קורס זה אינו מומלץ כקורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט (‏‏ריכוז הפיתוח‎‎)‏‏, נורית חרמון (‏כתיבת יחידה 7‎)‏, ד"ר חנה הרציג (‏‏כתיבת יחידה 2‎‎)‏, ד"ר רינה בן-שחר (‏‏כתיבת יחידות 10-9‎‎)‏, ד"ר אילה עמיר (‏כתיבת יחידות 1, 3ב ו-8 של המהדורה החדשה‎)‏

יועצים: פרופ' שלומית רמון-קינן (‏יועצת בכירה‎)‏, פרופ' הלל דלסקי, פרופ' שמעון זנדבנק; ד"ר תמי עמיאל האוזר, ד"ר גליה בנזימן (‏יועצות למהדורה החדשה‎)‏

קורס זה הוא אבן יסוד לכל המתעניינים בתאוריה של הסיפורת. הוא חיוני להבנת העקרונות המונחים ביסודו של כל סיפור, ויש בו כדי לעזור בהבנת הקורסים השונים המוצעים באוניברסיטה הפתוחה בתחום הספרות בכלל ובתחום הסיפורת בפרט. הוא מגדיר את הסיפורת כ"סיפר בלשון הבונה עולם בדיוני שצירו המרכזי הוא סדרת אירועים". מטרתו של הקורס לבחון ביסודיות את כל היבטיה של הגדרה זו, ולהדגימם על פי מבחר סיפורים קצרים הן מן הספרות העברית והן מספרות העולם.

למהדורה החדשה והמעודכנת של הקורס נוספו פרקים חדשים המציגים את התמורות שעבר חקר המדיום הסיפורי במהלך השנים, ובמיוחד את הכנסתו מחדש של ההקשר ההיסטורי והתרבותי למחקר הסיפורת.

חומר הלימוד

יחידה 1

הפואטיקה של הסיפורת והטקסט הסיפורי

יחידה 2

מסיפור לתאוריה

יחידה 3

תהליך הקריאה

יחידה 3א

הקורא ותהליך הקריאה

יחידה 3ב

הקורא ותהליך הקריאה – יחידת השלמה

יחידה 4

אירועים ודרכי קישורם

יחידה 5

דמויות ואפיונן

יחידה 6

מסַפרים ורמות סיפוריות

יחידה 7

דרכי מבע וסוגי מיקוד

יחידה 8

כמעט שלושים שנה אחרי – תורת הסיפור כיום

יחידה 9

סגנון הסיפורת

יחידה 10

סמנים סגנוניים ממישורי הלשון השונים

חומר הלימוד כולל מקראה ובה מבחר סיפורים המדגימים את נושאי יחידות הלימוד.