האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים

10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם. קורס זה אינו מומלץ כקורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

פיתוח הקורס: פרופ' זהר שביט, ד"ר בשמת אבן-זהר, ד"ר רימה שיכמנטר (‏ספר ההמשך‎)‏ (‏כתיבה‎)‏; רות שלם (‏‏עיצוב‎)‏‏

יועצים: פרופ' איתמר אבן-זהר, פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' נורית גרץ, פרופ' נילי דינגוט, פרופ' גדעון טורי, ד"ר ניצה בן-ארי, ד"ר רחל ויסברוד. יועצים לספר ההמשך: פרופ' יעל דר, ד"ר גליה בנזימן, ד"ר חנה לבנת

הקורס דן בהיבטים השונים של הפואטיקה של ספרות הילדים ועוסק בשאלת ההתפתחות של המושגים "ילד" ו"יַלדוּת" בתרבות ובזיקתם להתפתחותה של ספרות הילדים. כן עוסק הקורס במעמדה של ספרות הילדים בתרבות, בהבדלים בינה לבין ספרות הפונה למבוגרים ובתגובתה על המציאות המשתנה שהיא מתקיימת בה.

חומר הלימוד

ספרים נלווים

רואלד דאל, דני אלוף העולם (‏בתרגום זהר שביט‎)‏‏; לואיס קרול, הרפתקאות אליס בארץ הפלאות (‏בתרגום רינה ליטוין‎)‏; אחד מפרקי סדרת הספרים קפטן תחתונים מאת דאב פילקי (‏בתרגום ארז אשורוב‎)‏