האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית

10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

ידע קודם מומלץ: קורס במדעי היהדות הכולל קריאת טקסטים מספרות חז"ל.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף דן (‏כתיבה‎)‏, ד"ר מור סולימן; לילי פרי-אמיתי (‏עריכה‎)‏, רות שלם (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' איתמר גרינולד, פרופ' יוסף הקר, פרופ' מרדכי פכטר, פרופ' יעקב אלבוים

תנועת חסידות אשכנז, שעיקר יצירתה במאות ה-12 וה-13, יצרה את אחת התופעות המרכזיות בחיי הרוח היהודיים בימי הביניים. הקורס נועד לסקור פרקים עיקריים בתולדותיה של התנועה, בתורת הסוד שלה ובתורת המוסר הענפה שלה.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית מאת י' דן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1991‎)‏

יחידה 1

מקומה של חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית, סוגי יצירתה, יחסה לפילוסופיה היהודית ולקבלה.

יחידה 2

הרקע ההיסטורי: מסעי הצלב ותוצאותיהם, יחסי יהודים וגויים כפי שהם משתקפים בספרות חסידי אשכנז.

יחידה 3

תולדותיה של תנועת חסידות אשכנז משורשיה באיטליה במאה השמינית ועד שלהי המאה ה-13; אישיה העיקריים וחיבוריה המרכזיים.

יחידה 4

ספר חסידים, זמנו, מחברו, מבנהו, אופיו הספרותי, תולדות עריכתו.

יחידה 5

עיקריה הרעיוניים של תורת המוסר החסידית-אשכנזית: יראה ואהבה, תפיסת הרע, דרכי חסידות.

יחידה 6

תורת התשובה של חסידות אשכנז.

יחידה 7

ההתנהגות המוסרית בתחום החברתי בתורת חסידות אשכנז.

יחידה 8

הספרות הסיפורית של חסידות אשכנז וההַגְיוֹגְרַפְיָה על אישיה.

יחידה 9

תורת האלהות של חסידות אשכנז: האל המסתתר והאימננציה האלוהית.

יחידה 10

תורת הכבוד ותורת ההתגלות של חסידות אשכנז.

יחידה 11

תורת הבריאה של חסידי אשכנז ומעשה יצירת הגולם.

יחידה 12

תורת ההשגחה של חסידות אשכנז ו"סודות התפילה".

ספרים נלווים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.