האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון

10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם 2 קורסים בספרות עברית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז

יועצים: פרופ' צחי וייס, ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

יצירתו של ש"י עגנון היא אחת מפסגות הספרות העברית, ונחשבת בעיני תלמידים ומורים כאתגר שקשה להתגבר עליו. בקורס ננסה להוביל להבנה של היצירה העגנונית, הן באמצעות קריאה ביצירותיו והן באמצעות עיון במאמרי ביקורת.

הקורס עוסק בחמש מיצירותיו של ש"י עגנון שבולט בהן המוטיב של "זוגות מיועדים". כל הסיפורים מציגים סכמה פרדיגמטית המעמידה שני בני זוג המיועדים להתאחד זה עם זה, ומגלגלים השתלשלות טרגית הנובעת מחוסר המימוש של האיחוד.

חומר הלימוד

בקורס חמש יחידות לימוד, מהן יילמדו ארבע בכל סמסטר. כל יחידה עוסקת באחת היצירות, וכוללת מקבץ מאמרים ומדריך למידה.

יחידה 1: עגונות – עולם של מטה ועולם של מעלה

יחידה 2: סיפור פשוט – בין גורל ובחירה חופשית

יחידה 3: בדמי ימיה – מעוות לא יוכל לתקון

יחידה 4: שבועת אמונים – הפנטסטי והנשגב מול הארצי והמורכב

יחידה 5: תהִלה – אהבה ומוות


1 בקורס לא מתקיימת בחינת גמר, אלא חובה לכתוב בו עבודה סמינריונית.
בעבר הקורס נקרא ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" – מקורות, מבנים, משמעויות.