האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

הקורס אינו מוצע עוד

10304 סוגיות בעולמם של חכמים

10304 סוגיות בעולמם של חכמים

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תורה שבעל-פה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל


1