האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10305 האנטישמיות במאה ה-19

10305 האנטישמיות במאה ה-19‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' גיא מירון (‏כתיבה‎)‏, אדי זלצר (‏עריכה לשונית‎)‏

יועצים: ד"ר חגית כהן (‏יועצת דידקטית‎)‏

קורס זה עוסק בהופעתה של התנועה האנטישמית המודרנית במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 במרכז אירופה ובמערבה בגרמניה, בצרפת, באוסטריה ובהונגריה. במוקד הקורס זה עומד לדיון המושג "אנטישמיות" כאמצעי לבחינת תולדות היהודים במרכז אירופה ובמערבה במאה ה-19 ובראשית המאה העשרים. לצד התוודעות אל סוגיות היסטוריות וניסיון לשחזר את ההתפתחויות על בסיס עיון במקורות, חלק מהדיון שלנו יתמקד בניתוח עמדות וגישות שונות של חוקרים ובפיתוח עמדות ביקורתיות כלפיהן.

ההחלטה להתרכז, בראש וראשונה, בגרמניה וכן בצרפת ובקיסרות האוסטרו-הונגרית, נובעת מהמתח שנוצר בארצות אלו בין התקבלותם של היהודים לבין דחייתם-בין ההכלה שלהם לבין הדרתם. מתח זה היה מאפיין יסוד של תקופת האמנציפציה, שבמהלכה נקלטו היהודים כאזרחים בעלי זכויות במדינות שבהן נדון. תקופת האמנציפציה שהחלה בעקבות המהפכה הצרפתית, חוללה תמורות יסודיות ביחסי יהודים-לא יהודים- לא יהודים במדינות אלו-הן בשיח על היחסים הללו, הן במדיניות השלטונות ובמעמד המשפטי של היהודים והן בחיי היום יום.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מדריך למידה ועל מקראה הכוללת: מקורות ראשוניים וספרות מחקר.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

מי שלמדו את הקורס שנאת ישראל, אנטישמיות ופרעות ברוסיה ב-1914-1881 (‏‏10307‎‎)‏‏, שאינו נלמד עוד, אינם רשאים ללמוד קורס זה.