האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10305 האנטישמיות במאה ה-19

10305 האנטישמיות במאה ה-19‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יוסי גולדשטיין, אביחי אורן

יועצים: פרופ' שמואל אטינגר, פרופ' דב קולקה

קורס זה עוסק בהופעתה של התנועה האנטישמית המודרנית במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 במרכז אירופה ובמערבה (‏בעיקר בגרמניה, באוסטרו-הונגריה ובצרפת‎)‏.

מבנה הקורס

בשלב הראשון יקראו הסטודנטים חומר ביבליוגרפי. קריאת חומר הלימוד תלווה בהדרכה בכתב בעזרת חוברת שאלות, ובהדרכה נוספת שתינתן על ידי מדריך מטעם האוניברסיטה הפתוחה. בשלב השני של הקורס יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית בהדרכה צמודה של מדריך.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

מי שלמדו את הקורס שנאת ישראל, אנטישמיות ופרעות ברוסיה ב-1914-1881 (‏‏10307‎‎)‏‏, שאינו נלמד עוד, אינם רשאים ללמוד קורס זה.