האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10306 חילופי משטרים ביוון הקלאסית

10306 חילופי משטרים ביוון הקלאסית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס יוון הקלאסית וקורס נוסף בהיסטוריה ברמה רגילה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' דורון מנדלס, ד"ר רחל צלניק

יועצים: פרופ' בנימין שימרון, פרופ' ישראל שצמן

בתקופה הקלאסית האמינו היוונים בגישה האנתרופוצנטרית, לפיה האדם עומד במרכז היקום. מכאן שהיה צורך לדאוג לרווחתו של הפרט גם באוסף של פרטים, קרי: הפוליס. החיים המשותפים בפוליס, והבעיות שנוצרו עקב כך, הביאו לדיון במשטרה של עיר-המדינה. לפי תפיסת היוונים, אין המשטר המדיני מקודש בחותם אלוהי (‏כמו המלוכה במזרח, למשל‎)‏, לכן אנו עדים לחילופי משטרים שונים, לפעמים תוך תקופה קצרה.

החל מתקופה קדומה דנו היוונים בשאלת חילופי המשטרים – metabole politeias. דיונים אלה, שניזונו מדוגמאות מן ההיסטוריה שלהם עצמם, הביאו את היוונים לנסות ולמצוא משטר יציב שיוכל למנוע חילופי משטרים. הקורס דן בתופעה של חילופי המשטרים, ובתאוריות שהעלו הוגים וסופרים יווניים בנוגע לתופעה זו.

נושאי הלימוד

הסטודנטים יתבקשו להעמיק את ידיעותיהם ולהתמחות בהיבט ספציפי בתולדות יוון הקלאסית.

חומר הלימוד כולל מבחר מקורות ומאמרים הנלמדים בעזרת חוברת הדרכה ומטלות מנחה.

ספר נלווה

אריסטו, מדינת האתונאים (‏מאגנס, תשל"ג‎)‏. ניתן לרכוש את הספר באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו תיאור הקורס באתר.