האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: יהודים בעידן של תמורות.

פיתוח הקורס: פרופ' ירון צור, פרופ' חיים סעדון, ד"ר הגר הלל

מבנה הקורס

הקורס בוחן את קורות היהודים בתקופת השלטון הקולוניאלי הצרפתי באלג'יריה, תוניסיה ומרוקו, במהלך המאה ה-19 ועד לקבלת העצמאות של מדינות אלה באמצע המאה ה-20. מה היו השינויים שחוו היהודים באזור בתקופה זו במעמדם המשפטי, בתרבותם ובחייהם הכלכליים, ביחסיהם עם חברת הרוב המוסלמית, ובתוך הקהילות עצמן? ומה היו המודלים למודרניזציה שעמדו בפניהם?

חטיבה א: יהודי צפון אפריקה בתקופה הצרפתית

הקורס נפתח בסקירה של קורות היהודים בשלוש מדינות המגרב בעת החדשה, כדי להכיר את הנסיבות ההיסטוריות המיוחדות ואת המושגים הרלוונטיים.

חטיבה ב: שנות ההתבססות

חטיבה זו דנה בתגובות של יהודי המגרב לשינויים במציאות חייהם באמצעות עיון בעיתונות היהודית בתוניסיה ובמרוקו, החושף את המתח שבין הרעיון הציוני לבין הדומיננטיות הצרפתית.

חטיבה ג: שנות ההכרעה – לאומיות ומלחמה

חטיבה זו עוקבת אחר התפתחות הפעילות הציונית באזור, על רקע המתח הגובר שבין השלטון הקולוניאלי הצרפתי לבין התנועות הלאומיות המקומיות. מכאן ממשיך הדיון לקורות היהודים במגרב ערב מלחמת העולם השניה ובמהלכה, ועד להקמת מדינת ישראל. בתוך כך נבחנת משמעותו של המושג "שואה" ביחס ליהודי צפון אפריקה בתקופת המלחמה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.