האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: יהודים בעידן של תמורות.

פיתוח הקורס: פרופ' ירון צור, פרופ' חיים סעדון, ד"ר הגר הלל

מבנה הקורס

הקורס בוחן את ביטויי המודרניזציה בחברה היהודית בצפון אפריקה, במיוחד בתקופת השלטון הקולוניאלי הצרפתי ששלט משנת 1830 באלג'יריה, משנת 1881 בתוניסיה ומשנת 1912 במרוקו, ועד לקבלת העצמאות של המדינות האלה במחצית המאה ה-20.

חטיבה א: יהודי צפון אפריקה בתקופה הצרפתית

הקורס נפתח בסקירה של קורות היהודים בשלוש מדינות המגרב בעת החדשה, ומתמקד בקורות היהודים בתוניסיה כדי להאיר היבטים משותפים ליהודים בשלוש המדינות והיבטים המיוחדים ליהודי תוניסיה.

חטיבה ב: שנות ההתבססות

חטיבה זו דנה בתגובות של יהודי המגרב לשינויים במציאות חייהם באמצעות דיון בעיתונות. נכיר ניסיונות מוקדמים למודרניזציה עברית בעיתונות היהודית באזור במפנה המאות ה-20-19, על רקע הדומיננטיות הכלכלית והתרבותית הצרפתית. כמו כן נתוודע לעיתונות היהודית במרוקו בין מלחמות העולם, החושפת את המתח שבין הרעיון הציוני לבין הדומיננטיות הצרפתית במרוקו.

חטיבה ג: שנות ההכרעה – לאומיות ומלחמה

חטיבה זו בוחנת את הפעילות הציונית בארצות המגרב כשיקוף של מערכת היחסים המורכבת בין השלטון הקולוניאלי לבין הלאומיות המקומית. לבסוף, דיון באירועים בצרפת ובמגרב הצרפתי ערב מלחמת העולם השנייה ובמהלכה ובהשפעותיהם על יהודי האזור. בתוך כך נבחנת משמעותו של המושג "שואה" ביחס ליהודי צפון אפריקה בתקופת המלחמה.

בקורס 7 יחידות לימוד. במהלך הקורס יש להגיש מטלות חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.