האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19

10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: יהודים בעידן של תמורות.

פיתוח הקורס: פרופ' ירון צור, פרופ' חיים סעדון, ד"ר הגר הלל

בקורס יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ נלמדו מגמות התמורה המתחוללות בריכוזים יהודיים שונים, עם חדירת התהליכים האופייניים לעת החדשה לתוכם. בקורס זה יתבקשו הסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם, ולהתמחות בתולדות התמורה בריכוז יהודי אחד: צפון-אפריקה.

מבנה הקורס

הקורס מתרכז בתולדותיהן של שלוש קהילות: אלג'יר, תוניס וקזבלנקה. כל אחת מקהילות אלה נדונה בתקופה היסטורית שונה, בהתאם לעיתוי מפגשה עם הקולוניאליזם הצרפתי, ששינה את פני צפון-אפריקה במאות ה-19 וה-20. בהתאם לכך הקורס כולל שלושה חלקים:

בכל אחד מחלקי הקורס יתוודעו הסטודנטים למצבה של הקהילה ערב הכיבוש, ולהתפתחותה תחת השלטון הצרפתי. תשומת לב רבה תוקדש להשפעת הזרמים האידאולוגיים היהודיים המודרניים על חיי הקהילה – מתנועת ההשכלה ועד הציונות. כמו כן נעסוק בנושאים כמו: המדיניות הקולוניאלית והמיעוט היהודי, יחסי מוסלמים-יהודים, עליית יהודי מרוקו לישראל ועוד.

לימוד הקורס מבוסס על קריאה משולבת ביחידות הלימוד ובחומר ביבליוגרפי בהיקף של כ-800 עמודים. במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים להגיש מטלות חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.