האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10312 האימפריות הגדולות של העולם המוסלמי (‏אנגלית‎)‏

10312 האימפריות הגדולות של העולם המוסלמי (‏אנגלית‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי המזרח התיכון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון, או קורס בהיסטוריה של ימי הביניים, או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים, או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

¬הצעה לקורס: The Great Empires of the Muslim World

בהתאם להחלטת המל"ג והחלטות האו"פ כל מחלקה נדרשת להציע לכל הסטודנטים לתואר ראשון קורסי תוכן באנגלית. להלן הצעה לקורס מתקדם על העולם המוסלמי בימי הביניים המאוחרים ועד לראשית העת החדשה עשוי להתאים לסטודנטים ממספר תוכניות היסטוריה, היסטוריה של המזרח התיכון בימי הביניים ובעת החדשה והיסטוריה של עם ישראל. ד"ר קרן אבו הרשקוביץ לימדה בעבר קורסים בתוכניות לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב והיא מנוסה בהוראה באנגלית. לקורס תהיה מקראה באנגלית (‏בהמשך רשימה כללית לפריטי קריאה‎)‏, המאמרים ייסרקו ויועלו לאתר הקורס בשיטת "רצפים לייט".

תיאור הקורס:

The Muslim world changed significantly throughout the ages. However, the 13th century CE is usually considered as a particularly traumatic century, that eventually set the stage for what would later be defined the Age of the Great Muslim Empires. This course will begin by exploring the boundaries of the Muslim world on the eve of the Mongol conquests and will thereafter continue to examine the expansion and eventual construction of three Great Empires: The Ottoman, the Safavid and the Mughal.

Looking into this period will help us understand the setting of current boundaries between states, religious sects, cultures and legal traditions. The focus will be the Muslim world and the interactions among Islamic polities through heydays and times of crises, as well as interactions with non-Muslim communities. The main themes of the course will introduce students to the diversity of the Muslim world and concurrent aspects of unity. We will revisit commonly accepted assumptions, such as that Islam is inherently a unifying factor. We will challenge this assumption (‏and others‎)‏ by discussing the administration of these three Islamic Empires, their elites and courts, diplomatic and economic interactions as well as military campaigns and armed conflicts. We will also look into the unique interactions of each empire with its non-Muslim populations and learn about some of the long-lasting conflicts in various regions, such as Hindu-Muslim conflict in South Asia, Christian-Muslim conflict in Serbia and the clear line set between Shia and Sunni Islam. Delving into interfaith relations, as well as interreligious polemics, will help us understand theological and legal discourses within Judaism and Christianity under Islam.

חומרי הלימוד, רשימה ראשונית

1. Dale, Stephen F. The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals. Cambridge University Press, 2009.

2. Parker, Charles H. Global Interactions in The Early Modern Age, 1400–1800. Cambridge University Press, 2010.

3. Lapidus, Ira M. 2012. Islamic Societies to the Nineteenth Century: A Global History. New York: Cambridge University Press. Part II.

4. Sholeh A. Quinn, "The Dreams of Shaykh Safi Al‐din and Safavid Historical Writing," Iranian Studies 29(‏1-2‎)‏ (‏1996‎)‏, pp. 127-147.

5. Francis Robinson, appendix to "Ottomans-Safavids-Mughals: Shared knowledge and Connective Systems," Journal of Islamic Studies 8(‏2‎)‏ (‏1997‎)‏, pp. 151-184.

6. W. M. Thackston Jr, The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor, Modern Library, 2007, pp. 52-59, 269-274, 416.

7. Gülru Necipoğlu, "Framing the Gaze in Ottoman, Safavid, and Mughal Palaces," Ars Orientalis 23 (‏1993‎)‏, pp. 303-342.

8. Holmes, Catherine, Jonathan Shepard, Jo van Steenbergen and Björn Weiler (‏eds‎)‏, Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, C.700–C.1500: A Framework for Comparing Three Spheres, Cambridge: Cambridge University Press, 2021

נושאי הלימוד

1. Setting the Stage: From the Asian Steppe to the Middle East: Seljuks, Mamluks and Mongols. This lesson will set the background for the Mongol conquest of Baghdad, the advance of Turkmens into the Muslim world, and how awl's feathers became a luxury commodity.

2. Dreams and Empires. This lesson will discuss the consolidation of three Islamic entities, and will follow the leaders who had a dream and those who actually got the job done. We will also see how contemporary historiography presented rulers, and examine the implications of such representations.

3. Boundaries. Setting boundaries between the three Empires was a matter of geography, politics and prestige but also of religion and culture. Yet, it is unclear how those boundaries played out in everyday life. This lesson will look into the Battle of Chaldiran (‏1514‎)‏, the setting of a dividing line between sunna and shiʿa Islam, forced and voluntary migration, and into exchange and communication between the three empires.

4. Elites: military, economic and administrative. One common feature of the three Islamic Empires is their military origin, and the partial transmission of power from the strictly military to the hands of bureaucratic elite. We will follow this transmission and its consequences. Additionally, we will ask what happens when the elite is not necessarily Muslim.

5. The palace, the court and the ruler's mother. The intricacies of court politics demonstrate the division of power between rivalling agents. While some may seem to be natural holders of power: the ruler, the viziers, military men, others may seem to be not as powerful, at least not in first glace. However, power is far more fragmented than what meets the eye. Physicians, slave-girls and eunuchs held significant influence. We will examine various players and their power to influence and divert attention to particular issues.

6. Science, philosophy and technology. All three empires dedicated many resources to cultivating the sciences. Rulers gave patronage to astronomers, philosophers, poets and theologians. Was it safe to be the protégée of an Ottoman, Safavid or Mughal ruler? Most scholars found that it was hardly so. One of the most dangerous jobs at court was court-astrologer, and yet many wished to be appointed. This lesson will follow the career of several scholars, their rise to power and ultimate downfall, many of whom were not Muslims. We will ask to what extent their religion played a role in their employment and ultimately, in their dismissal (‏or execution‎)‏.

7. Non-Muslims under Muslim rule. This lesson will present the unique case of the Mughal Empire; the only empire where Muslims were not the majority of the population.

We will examine daily life, Muslim and Non-Muslim interaction, and how these relationships played out in later national narratives. Finally, yet importantly, we will ask how Muslim rule influenced Christian-Jewish relations in the Ottoman Empire.

מטלות

4 ממ"נים, מתוכם 2 לבחירה ומבחן מסכם.

הוראה

• הקורס יילמד בהוראה פרונטלית, מרצת הקורס ד"ר קרן אבו הרשקוביץ

• אופק ההוראה: החל מ 2025א

• מתכונת ההנחיה תהיה רגילה

• הקורס יכלול 7 מפגשים בני שעתיים

• הקורס יקנה 6 נ"ז.