האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

10317 מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1820-1780

10317 מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1820-1780‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

    תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה2 וקורס במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים,3 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר גיורא קולקה, פרופ' דוד דה פריס; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצת: פרופ' מיכל סובל

תומס ג'פרסון היה בן 33 בעת שחיבר את טיוטת הצהרת העצמאות של ארצות-הברית. בחמישים השנים מאז ועד מותו ב-1826 הוא היה מעורב בתהליך היווצרותה של הדמוקרטיה הפדרלית האמריקנית, לעתים מעורבות פעילה יותר ולעתים פעילה פחות, לעתים בעקיפין וממרחקים, בהיותו שגריר בצרפת, ולעתים במישרין וממרכז ההתרחשויות, בהיותו שר בקבינט, או סגן נשיא, או נשיא. השקפותיו, תגובותיו, יזמותיו, שבחיו וביקורתו על כל היבט של תהליך התהוותה של הרפובליקה רשומים בפרוטרוט, הגויים בעמקות ומנוסחים ברהיטות בקורפוס ענקי של מכתבים שחיבר בשקדנות בלתי נלאית כל ימי חייו. מתוך כעשרים אלף מכתבים שכתב בעצמו, ומתוך עשרות אלפי מכתבים שנכתבו אליו, נבחרו ותורגמו לעברית כחמש מאות, והם לוקטו בקובץ שהוכן במיוחד בשביל הקורס. הקובץ הזה הוא אוטוביוגרפיה של האיש ואספקלריה של תקופתו.

המהפכה האמריקנית, עיצובו של משטר חוקתי שיעדו הראשי הוא חירות היחיד ובטחונו, וכינונה של ברית פדרלית באמריקה הם אולי ההישגים המרשימים ביותר של עידן המהפכות הכלל-עולמי, והם לבטח ההישגים המתמידים ביותר שהעידן ההוא הוריש להיסטוריה. זה קורס דוקומנטרי: באמצעות תעודות אותנטיות הוא מספר את סיפורם של חמשת העשורים הראשונים לקיומה של הרפובליקה האמריקנית.

חטיבת התעודות העיקרית, והגדולה מכולן, היא אסופת מכתביו המתורגמים של ג'פרסון, כתבים שהם ביטוי אישי של הגותו הפוליטית ושל אירועי זמנו;

להרחבת היריעה, מצורפת חטיבה דוקומנטרית נוספת, צנועה בהיקפה, שהיא קובץ של תעודות רשמיות.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכותב עבודה סמינריונית בקורס זה מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה הפדרלית (‏10336‎)‏. הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2013.

2או קורס כלשהו בהיסטוריה למי שלמד אותו לפני סמסטר א2010.

3מי שלמד את הקורס עידן המהפכות, 1830-1760 (‏10217‎)‏ לפני סמסטר א2009 פטור מתנאי קבלה של קורס באחת הדיסציפלינות – מדע המדינה או יחסים בין-לאומיים.