האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות

10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של המזרח התיכון או בהיסטוריה של העת החדשה, או קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' חגי ארליך, פרופ' סטיב קפלן, ד"ר הגר סלומון (‏כתיבה‎)‏; זהר לביא (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אהרון אופנהיימר, פרופ' דפנה אפרת, פרופ' נחמיה לבציון, פרופ' אורה לימור, פרופ' אולגה קפליוק

קורס זה עוסק בממד הדתי ובתפקידו בתולדותיה של אתיופיה, משחר ימי הביניים ועד ימינו.

חלקו הראשון דן בנצרות האתיופית כמסגרת הערכים התרבותית והפוליטית של הרוב ההגמוני, אלה שכוננו את הקיסרות האתיופית והנהיגוה לאורך הדורות. הקורס ינתח את רכיביה הרוחניים-תאולוגיים של הנצרות האתיופית המיוחדת, את התפתחותם ואת תפקידם בהיסטוריה של המדינה ובמערכת יחסי החוץ שלה.

החלק השני דן באסלאם ובאתיופיה. קהילות אסלאמיות רבות היוו חלק מהמארג האתיופי, ובימינו הם מהווים כמחצית מהאוכלוסייה. הקורס ידון במבנהו של האסלאם האתיופי, ובהתפתחותו כדתם של מיעוטים המתמודדים מול ההגמוניה הנוצרית הממלכתית. הקורס גם עוקב אחרי יחסי אתיופיה וארצות המזרח התיכון.

חלקו השלישי של הקורס עוסק ביהדות אתיופיה. חלק זה ינסה להבין את מהותה של יהדות מיוחדת זאת, את אורחותיה ומנהגיה, ואת תולדותיה ומיקומה ההיסטורי בחברה האתיופית, על המגוון הדתי והחברתי שבה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר אתיופיה – נצרות, אסלאם, יהדות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2003‎)‏ ועל חוברת מאמרים וקטעי קריאה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.