האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות

10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם לפחות קורס אחד בספרות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס עמוס עוז וא"ב יהושע – התחלות.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר רקפת סלע-שפי, מיכל לוי; ד"ר יעל דקל (‏מדריך למידה מעודכן‎)‏; לאה הספל (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' דן לאור

הקורס סוקר את צמיחת הכנעניות ואת פעילות הקבוצה הכנענית ומחולליה, דן באידאולוגיה של הקבוצה וביצירות הספרות שלה ומנתח את הזיקה ביניהן. מטרותיו:

חומר הלימוד

יחידה 1

רקעה ומקורותיה של ההשקפה הכנענית, דרכי ביטויה והשפעתה במציאות הישראלית

יחידה 2

האידאולוגיה הכנענית

יחידה 3

תביעותיה של האידאולוגיה הכנענית מן הספרות העברית

יחידה 4

שירת רטוש ויחסיה עם האידאולוגיה הכנענית

יחידה 5

שירה אידאולוגית מוצהרת (‏יונתן רטוש, אהרן אמיר‎)‏

יחידה 6

הסיפורת הכנענית ואופני היענותה לתביעות האידאולוגיות והספרותיות של הכנעניות

לקורס נלווה מדריך למידה (‏חדש‎)‏ ובו מאמרים עדכניים העוסקים באידאולוגיה ובפואטיקה של הקבוצה הכנענית וביחסיה עם התנועה הציונית, וכן שני סיפורים של ס' יזהר.

לקורס נלווית גם אסופה הכוללת מאמרים שעניינם הקבוצה הכנענית וספרותה, וכן התבטאויות של חברי הקבוצה שהתפרסמו בכתב העת אלף.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר ב2024.