האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10336 חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית

10336 חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם קורס אחד בהיסטוריה של העת החדשה או קורס אחד במדע המדינה, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר גיורא קולקה; טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יהושע אריאלי, פרופ' חגי הורביץ, פרופ' דוד ריצ'י

הממשל האמריקני הוא נושא סטנדרטי, אם כי בסיסי וחיוני, בכל הדיסציפלינות העוסקות בארצות-הברית. היעד של קורס זה הוא להציג ולנתח את ממשל ארצות-הברית מזווית ראייה שונה במעט מן המקובל ובהדגשים שיש בהם משום חידוש.

ספר הקורס נכתב בניסיון להגיש לסטודנטים מזיגה של גישה היסטורית-התפתחותית מכאן, וגישה מוסדית-תפקודית מכאן, ובזה הוא מבקש לסבר את אוזניהם הן של אנשי ההיסטוריה והן של אנשי מדע המדינה.

במהלך הלימודים יתבקשו הסטודנטים לנתח מסמכים ראשוניים ומשניים על יסוד הדיון בספר הקורס.

פרקי הספר

פרק 1

חיים, חירות והחתירה לאושר

פרק 2

המפעל החוקתי

פרק 3

פדרליזם

פרק 4

יציבות ושינוי: תיקונים בחוקה

פרק 5

פרישה ומרי: על הזכות להתאבדות קונסטיטוציונית

פרק 6

היחיד בפעולה פוליטית

פרק 7

התנהגות הבוחר ודפוסי הצבעה

פרק 8

הומוגניות והטרוגניות במארג האתני של ארצות-הברית

פרק 9

עקרונות החירות במבחן המאה ה-20


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכתב עבודה סמינריונית במסגרת הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני 1820-1780 (‏10317‎)‏, שאינו מוצע עוד, מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.