האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10351 מרד בר-כוכבא

10351 מרד בר-כוכבא‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רבקה ניר (‏כתיבה וריכוז הפיתוח‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אהרון אופנהיימר, פרופ' אוריאל רפפורט, ד"ר ישראל בן שלום, ד"ר רז מוסטיגמן

בקורס זה מתמודדים הסטודנטים עם הבעיות המרכזיות הקשורות בחקר מרד בר-כוכבא ובהבנתו: הרקע והגורמים העקיפים והישירים לפרוץ המרד, הנהגת המרד ומקורות התמיכה בו, היקפו הטריטוריאלי ומשתתפיו ותוצאותיו המידיות וארוכות הטווח. הקורס שוכתב ועודכן בשנת תשע"ט.

מטרות נוספות של הקורס הן אלה:

חומר הלימוד

יחידה 1

הרקע והגורמים למרד בר-כוכבא

יחידה 2

היקפו הטריטוריאלי של המרד ומשתתפיו

יחידה 3

הנהגת המרד

יחידה 4

תוצאות המרד – גזרות השמד והתגובות עליהן

יחידה 5

תוצאות המרד – מיהודה לגליל

הסטודנטים ילמדו מבחר מקורות ומאמרים בעזרת שאלות מנחות הכלולות ביחידות הלימוד, ויכתבו כמה ממ"נים, שאחד מהם – מטלת החובה – יהיה עבודה בהיקף מצומצם (‏רפרט‎)‏.

ספרים נלווים

א' אופנהיימר (‏עורך‎)‏, מרד בר כוכבא, בתוך: סוגיות בתולדות עם ישראל, 10 (‏מרכז זלמן שזר, תש"ם‎)‏; א' אופנהיימר וא' רפפורט (‏עורכים‎)‏, מרד בר כוכבא מחקרים חדשים (‏יד בן-צבי, תשמ"ד‎)‏.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.